Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

W latach 2016-2018 w Poznaniu przygotowano następujące projekty termomodernizacyjne:


Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu - projekt realizowany w ramach Działania PL 04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Celem projektu była redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii w piecu budynkach użyteczności publicznej.

Zakres prac we wszystkich jednostkach obejmował ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w celu dostosowania jej do obowiązujących norm termoprzenikalności, montaż perlatorów, wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i pompy ciepła.

Placówki oświatowe objęte projektem:

 • Szkoła Podstawowa nr 23 im. Gen. Józefa Bema, ul. Norwida 21
 • Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, os. Tysiąclecia 43
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, os. Władysława Łokietka 104
 • Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi, ul. Prądzyńskiego 53 (termomodernizowany obiekt przy ul. Sikorskiego 29)
 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Jawornicka 1

Osiągnięte wskaźniki projektu:

 • Ograniczenie emisji lub uniknięta emisja CO2 - 3616,36 Mg/rok
 • Produkcja energii ze źródeł odnawialnych - 148,38 MWh/rok

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - projekt realizowany w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, Poddziałanie 3.2.3 "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT dla MOF Poznania"

Lista szkół biorących udział w projekcie:

 • Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Świerkowa 8, 61-472 Poznań,
 • Szkoła Podstawowa nr 61 (dawniej Zespół Szkół nr 6), ul. Szczepankowo 72a, 61-306 Poznań,
 • Szkoła Podstawowa nr 2 (dawniej Gimnazjum nr 23), os. Jagiellońskie 128, 61-223 Poznań,
 • Szkoła Podstawowa nr 20, os. Rzeczypospolitej 44, 61-395 Poznań,
 • Szkoła Podstawowa nr 70, ul. Piękna 37, 60-591 Poznań,
 • Zespół Szkół nr 2, ul. Hangarowa 14,60-409 Poznań,
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 105, ul. Nieszawska 21, 61-021 Poznań,
 • Szkoła Podstawowa nr 46, ul. Inowrocławska 19, 61-044 Poznań.

Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - zlecony przez Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta projekt dotyczący przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych 6 placówek oświatowych na terenie miasta Poznania:

 • Zespół Szkół Łączności, ul. Przełajowa - ocieplenie stropodachu w budynku głównym i sali gimnastycznej, ocieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO z użyciem styropianu, łącznie ze ścianą przy gruncie, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana okien dachowych wraz ze zmniejszeniem ich powierzchni
 • Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN, ul. Świerkowa 8 - ocieplenia ścian zewnętrznych, cokołu, ścian piwnic i stropodachu, częściowo montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej
 • Młodzieżowy Dom Kultury nr 2, ul. Za Cytadelą 121 - Ocieplenie dachu płytami z twardej wełny mineralnej, likwidacja okładzin ściennych z desek drewnianych i ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem łącznie ze ścianą przy gruncie, ocieplenie płyty dachowej od spodu i czoła oraz belki konstrukcyjnej na zewnątrz wełną mineralną, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji CO
 • Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii Konopnickiej, os. Orła Białego 120 - remont elewacji budynku wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych obiektu, ocieplenie stropodachu, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana oświetlenia i remont instalacji CO
 • Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. J. Korczaka, ul. Żniwna 1 - remont elewacji budynku wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych obiektu, ocieplenie stropodachu, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej
 • Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych, ul. Szamotulska 33 - remont elewacji budynku wraz  z ociepleniem ścian zewnętrznych obiektu, ocieplenie stropodachu, wymiana część stolarki okiennej i drzwiowej

Zwiększenie efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - to projekt realizowany przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach naboru na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno- ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem

Lista szkół biorących udział w projekcie:

 • Przedszkole nr 21, os. Orła Białego 102, 61-251 Poznań,
 • Przedszkole nr 178, os. Orła Białego 72, 61-251 Poznań,
 • Przedszkole nr 188, ul. Błogosławionej Poznańskiej Piątki 4, 61-450 Poznań,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6, os. Jana III Sobieskiego 105, 60-688 Poznań.

Powyższe projekty są na różnych etapach realizacji. 
Przedsięwzięcia termomodernizacyjne już zrealizowane w obiektach należących do Miasta Poznań (lata 2016-18) - załącznik

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej