Reklamowanie od służby wojskowej

W Urzędzie Miasta Poznania prowadzi się na bieżąco postępowania  w sprawie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Postępowania prowadzone są z urzędu  (dotyczą reklamowania radnych, Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta - po objęciu przez nich stanowisk) lub na wniosek pracodawcy w stosunku do pracowników realizujących zadania związane z podwyższaniem gotowości obronnej państwa.

Osoby reklamowane nie podlegają mobilizacji i nie będą powołane do służby wojskowej w razie ogłoszenia stanu wojennego. Przeprowadzanie procedury reklamowania z urzędu i na wniosek od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej, jak również uaktualnianie list osób reklamowanych z urzędu oraz aktualizacja i weryfikacja wniosków reklamacyjnych należą do zadań Wydziału Organizacyjnego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej