Wydarzenia w 2012 roku

U W A G A   !!!!!!!!!!!!

NOWE MOŻLIWOŚCI WYMIANY DOŚWIADCZEŃ, PRZEKAZYWANIA PRAKTYCZNYCH ROZWIĄZAŃ, OPINIOWANIE  ORAZ PRZEKAZYWANIE WSZELKICH INFORMACJI (DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ), DOTYCZĄCYCH INWESTYCJI LOKALNYCH.

PRZEKAZUJ SWOJE OPINIE POD NASTEPUJĄCE ADRESY E-MAIL    A MY UMIEŚCIMY JE NA FORUM DYSKUSYJNYM - ZAPRASZAMY

malgorzata_winiecka@um.poznan.pl  , urszula_kalarus@um.poznan.pl, zbigniew_szelagowicz@um.poznan.pl , zbigniew_kwiatkowski@um.poznan.pl


 GRUDZIEŃ 2012 rok  !!!!!!!!!

- TO CZAS PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2013. WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY WYDZIAŁU PRZY UL. 3 MAJA 46

11 STYCZEŃ 2013  ROK

OSTATNIM DNIEM PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW

Załączniki


Szanowni Państwo !!!!!

Proszę przyjąć serdeczne życzenia pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia a wraz z kończącym się rokiem 2012 - serdeczne podziękowania za profesjonalną współpracę związaną z budową urządzeń    infrastrukturalnych   dla    dobra    Waszych       Sąsiadów i  naszego  Miasta.  Niech  nadchodzący  rok 2013 pozwoli Państwu na realizację wszelkich marzeń i zamierzeń - również tych związanych z poprawą urządzeń komunalnych w miejscu zamieszkania. My ze  swej  strony zapewniamy Państwa, że w dalszym ciągu "obsługiwać "  będziemy Wasze zamierzenia - tak jak dotychczas a nawet trochę lepiej.


17 grudzień 2012 rok - rozliczenie zrealizowanych wspólnych zadań inwestycyjnych. Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Juwenalisa zakończyło działalność. Przewodnicząca Stowarzyszenia przedstawiając wydatki związane z realizacją zadania dokonała końcowego rozliczenia budowy. 

Wartośc inwestycji  to  -  482 624 ,98  zł

powierzchnia ulicy - 1272,00m2  

powierzchnia chodników - 1630,00m2

                    


5 grudzień 2012 rok  - trwają intensywne prace związane z ułożeniem sieci wodociągowej w ulicy bocznej od ul. Gospodarskiej.  Wspólne z Miastem zadanie inwestycyjne to wybudowanie 240,00 mb sieci wodociągowej. Z uwagi na zbliżający się koniec okresu inwestycyjnego oraz nadchodzące niskie temperatury tempo prac jest rewelacyjne.


29 listopad 2012 rok - Pracownicy Urzędu Miasta Bydgoszczy zainteresowani sposobem realizacji inwestycji lokalnych -  gościli w Oddziale Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności Poznaniu. Urzędnicy wydelegowani przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy z wielkim zainteresowaniem i ciekawością zapoznawali się z systemem współ -finansowania i współrealizacji tego typu inwestycji. Jak wynika z podjętej przez Radę Miasta Bydgoszczy Uchwały wspłfinansowanie zadań infrastrukturalnych w oparciu o " system poznański " będzie równiez realizowany w Bydgoszczy.

Życzymy powodzenia w zrealizowaniu założonego systemu.


17 listopad 2012 rok zaproszony przez mieszkańców ulicy Chochołowskiej Prezydent Poznania Pan Ryszard Grobelny dokonał symbolicznego otwarcia wybudowanej wspólnie nawierzchni drogowej.  W symbolicznym otwarciu uczestniczył również Pan Jacek Szukała Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich -" zarządca" wybudowanej drogi. Podziękowanie za współprace i 100% zaangażowanie mieszkańców ulicy pozwoliły - zdaniem Prezydenta Miasta - nie tylko na powiększenie majątku miasta ale co najważniejsze na zwiększenie komfortu użytkowania drogi. Lampka szampana i kawa - na zaproszenie Przewodniczącej Stowarzyszenia zakończyły sympatyczną uroczystość.

Zakres prac:

Nawierzchnia ul. Chochołowskiej   - 655,00 m2

Zjazd do ul. Czorsztyńskiej          - 27,87 m2

Wartość prac                   - 113 144,01 zł

Koszt Miasta                    -   84 858,00

Koszt Stowarzyszenia         -  28 286,01 zł

% udział Miasta                 -  75 %


16 listopad 2012 rok  - rozpoczęto III etap realizacji sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Fabianowo. Wykonawca rozpoczął budowanie kanałów na ulicy Wojnowickiej - do ułożenia jest sieć kanalizacyjna ø 200 mm  o długości 239,90 mb.

Dotychczas zrealizowano :

kanał ø 200 mm w ul. Cedzyńskiej o długości 131,00 mb, ø 160 mm o długości 22,50 mb

kanał ø 200 mm w ul.Radyńskiej o długości 321,00 mb, ø 160 mm o długości 110,40 mb

kanał ø 200 mm w ul.Wojnowickiej o długości 219,10 mb,  ø 160 mm o długości 83,60 mb


15 listopad 2012 rok - Jak efektywnie  można zaprojektować a później zrealizować nietypowe zamierzenie -  udowodniło Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi w ulicy Kotarbińskiego. Upiększanie terenów wokół miejsca zamieszkania nie tylko daje wielką satysfakcję zamieszkujących  ulicę Kotarbińskiego mieszkańców ale stwarza możliwości upiększania krajobrazu i podnoszenia jego walorów estetycznych no i oczywiście użytkowych.


14 listopad 2012 rok - Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni w ulicy Fromborskiej wspólnie z Miastem Poznań -  w ramach inwestycji lokalnych z udziałem ludności - postanowiło utwardzić nawierzchnie ulicy. Zorganizowani w Stowarzyszeniu  mieszkańcy  ulicy  budują  z  kostki  brukowej drogę o powierzchni 2 500 m2.
W związku z kończącym się sezonem inwestycyjnym tempo prac jest znaczne.


9 listopad 2012 rok  - rozpoczęto budowę nawierzchni w ulicy Barwickiej - Stowarzyszenie na rzecz  budowy ulicy Barwickiej i Okoneckiej postanowiło utwardzić drogę z kostki brukowej -  o powierzchni 886,0 m2. Zbliżający się koniec roku mobilizuje Stowarzyszenie i wykonawcę do zakończenie robót w jak najkrótszym terminie - " trzymamy kciuki !!!!! "


15 listopad 2012 rok - prace montażowe zakończone - tak wykonawca wyrównał i utwardził nawierzchnie po robotach montażowych.

GRATULACJE !!!!!!!!!!

7 listopad  2012 rok - ul. Radyńska - 330,00 mb sieci  to następny etap robót. Prace montażowe przebiegają w bardzo dobrym tempie a zadania wokół inwestycyjne są sprawnie załatwiane przez Zarząd Stowarzyszenia. 


5 listopad 2012 rok - Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni ulicy Kurcewiczówny - zrealizowało podjęte zadanie i dokonało końcowego odbioru robót.  W  ramach  wspólnego  finansowania  z  Miastem wykonano kanał deszczowy ø 200 mm o łącznej długości 152,00 mb. Położono 1 120 m2 kostki betonowej (trójkolorowej ) utwardzając w ten sposób drogę wewnątrzosiedlową. Zadanie zostało zrealizowane bardzo sprawnie a wybrany w drodze przetargu wykonawca wywiązał się z zadania wzorowo. Obecnie Stowarzyszenie przygotowuje sie do rozliczenia zrealizowanej inwestycji.


27 październik 2012 rok - zostały zakończone prace związane z budową nawierzchni wraz z pasem zieleni ulicy Kudowskiej. Jednomyślne zaangoażowanie mieszkańców zrzeszonych w Stowarzyszeniu na rzecz budowy ulicy Kudowskiej doprowadziło do zrealizowania 1890 m2 nawierzchni ulicy z kostki betonowej -  1563,60 m2 powierzchni   chodników oraz 272,89 m2 podjazdów garażowych.

Całkowity koszt inwestycji to 632 105,77 zł przy finansowym udziele mieszkańców w wysokości 158 026,44 zł.  Ostatnią kostkę wybudowanej nawierzchni wmontował - zaproszony przez mieszkańców ulicy - Pan Ryszard Grobelny - Prezydent Miasta Poznania przekazując jednocześnie serdeczne podziękowanie członkom Stowarzyszenia za wspólne inwestowania i doprowadzenie inwestycji do zakończenia.

Również Przewodniczący Rady Miasta Poznania - Pan Grzegorz Ganowicz podziekował mieszkańcom za wspólne inwestowanie - podkreślając, że tego typu działalność staje sie stałym elementem współpracy mieszkańców z Miastem.

Załączniki


25 październik 2012 rok - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Mirosław Kruszyński na Osiedlu Fabianowo. Realizacja budowy kanałów sanitarnych przez Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej - Osiedle Fabianowo otoczona  jest niezwykłą troską  i opieką ze strony władz miejskich. Wizyta Prezydenta nie tylko miała na celu zapoznanie się ze stanem faktycznym zrealizowanego zakresu robót ale również przeznaczenia dodatkowych środków finansowych na budowę kanałów tak bardzo ważnych dla mieszkańców osiedla. Przekazanie pisemnej deklaracji o dodatkowych środkach finansowych na realizację zadania spotkało sie z entuzjastycznym przyjęciem przez uczestniczących w spotkaniu mieszkańców.


12 październik 2012 rok - Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Juwenalisa rozpoczęło budowę nawierzchni. Do zrealizowania jest zakres robót polegający na ułożeniu nawierzchni drogowej - 2 756,00 m2 oraz zamontowanie 8 punktów świetlnych. Wyłoniony w drodze procedury przetargowej wykonawca przystąpił do realizacji robót.


15 listopad 2012 rok - po zakończonych pracach montażowych staraniem Rady Osiedlowej - przystąpiono do układania nawierzchni drogowej - utwardzenie ulicy Cedzyńskiej zostanie zakończone do końca 2012 roku.

3 październik 2012 rok - ul. Cedzyńska  - długość sieci  131,00 mb Stowarzyszenie Na Rzecz Budowy Kanalizacji Sanitarnej Dla Osiedla Fabianowo po wyborze wykonawcy w drodze procedury przetargowej rozpoczęło roboty montażowe. Wybrany wykonawca pod nadzorem Pań z Zarządu Stowarzyszenia realizuje prace instalacyjne fachowo i sprawnie.

W imieniu Stowarzyszenia dziękujemy wszystkim osobom, których pomoc w doprowdzeniu tego zadania do realizacji była nieodzowna i często wykraczająca poza obowiązki służbowe.

Mamy nadzieje, że wrzesień roku 2013 będzie momentem zakończenia budowy i stworzeniem mieszkańcom Fabianowa warunków, umozliwiająch korzystanie z wybudowanej kanalizacji.


20 wrzesień 2012 rok - zakończono procedurę przetargową w wyniku, której wybrano wykonawcę robót montażowych sieci kanalizacyjnej na terenie Osiedla Fabianowo. Stowarzyszenie Na Rzecz Budowy Kanalizacji Sanitarnej Dla Osiedla Fabianowo zorganizowało robocze spotkanie z wszytkimi uczestnikami przewidzianej inwestycji i przygotowało zakres robót przewidzianych do wykonania do końca br. W ramach ustaleń, wytypowano do realizacji dwie ulice - Cedzyńską oraz Sycowską. Mamy nadzieję, że zamierzenia zostaną zrealizowane.


19 wrzesień 2012 rok - Komisja rozpatrująca wnioski inwestorów lokalnych - pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Mirosława Kruszyńskiego - dokonała przeglądu realizowanych przez Stowarzyszenia inwestycji lokalnych. Po dokonaniu kilku korekt oraz przesunięć środków finansowych - przyjęto propozycje przedstawione przez Oddział Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności.


          INFORMACJA DLA INWESTORÓW

 DNIA 19 WRZEŚNIA 2012 ROKU o GODZ.1500 KOMISJA  ROZPATRUJACA  WNIOSKI INWESTORÓW LOKALNYCH  DOKONA PRZEGLĄDU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH z TERMINEM REALIZACJI  DO KOŃCA 2012 ROKU.


14 wrzesień 2012 rok - Rozpoczęto montaż urządzeń zabawowych na Placu Gier i Zabaw przy ul. Starogardzkiej. Stowarzyszenie na rzecz budowy placu zabaw i rozrywki Smochowice - Południe - przygotowuje dla swoich najmłodszych mieszkańców sympatyczny prezent. Życzymy dzieciom wspaniałych zabaw i radości z posiadania "własnego" zabawowego obiektu.


5 wrzesień 2012 rok - Zostały zakończone prace drogowe na ul.Chochołowskiej. Wykonawca robót drogowych zgłosił Stowarzyszeniu na rzecz budowy nawierzchni w ulicy Chochołowskiej przy udziale przedstawicieli: Zarządu Dróg  Miejskich, Inspektora nadzoru, Urzędu Miasta Poznania dokonanie odbioru końcowego robót drogowych. Zarządowi Stowarzyszenia i wszystkim mieszkańcom ulicy Chochołowskiej w imieniu Prezydenta Miasta Poznania - serdecznie dziękujemy.


 U W A G A  -   W A Ż N E !!!!!!!!      

INORMUJEMY,   ŻE   ZAISTNIAŁA   MOŻLIWOŚĆ   ZGŁASZANIA   ZADAŃ INWESTYCYJNYCH   PRZEWIDZIANYCH    DO  WSPÓLNEJ  REALIZACJI PRZEZ   STOWARZYSZENIA    I   MIASTO POZNAŃ.   

MIESZKAŃCY NASZEGO   MIASTA   DZIAŁAJĄCY    W RAMACH   STOWARZYSZEŃ  A POSIADAJĄCY  DOKUMENTACJE  WRAZ  Z  POZWOLENIAMI NA BUDOWĘ  SIECI  WOD - KAN   ORAZ NAWIERZCHNI  DROGOWYCH  MOGĄ

DO DNIA 7 WRZEŚNIA 2012 ROKU

WSPOMNIANE ZADANIA ZGŁOSIĆ W WYDZIALE  GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ -UL. 3 MAJA 46


31 sierpnień 2012 rok - bardzo intensywnie ruszyła budowa nawierzchni ulicy Kurcewiczówny. Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni ulicy Kurcewiczówny po zrealizowaniu cyklu projektowo - przetargowego przystąpiło do realizacji zadania. Mieszkańcy  " Osiedla Sienkiewiczowskiego " wzbogacą swoje osiedle o następną inwestycje infrastrukturalną.


29 sierpnia 2012 rok - Prace związane z budową nawierzchni w ul. Chochołowskiej przebiegają sprawnie i prawidłowo. Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni w ul. Chochołowskiej przygotowuje dokumenty i rozliczenia związane z zakończeniem budowy.


24 sierpień 2012 rok - Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Juwenalisa jest przygotowane do rozpoczęcia prac związanych z budową nawierzcni drogowej ca 2 756,0 m2 oraz 7 punktów świetnych. Po wybraniu wykonawcy w drodze procedury przetargowej - rozpoczną się prace drogowe.


20 sierpień 2012 rok- ruszyły prace związane z budową nawierzchni
w ul. Chochołowskiej.Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni w ulicy Chochołowskiej po przygotowaniu dokumentacji i wyborze wykonawcy w formie przetargowego wyboru ofert - rozpoczęło realizację zadania.


13 sierpień 2012 rok - ruszyła budowa sieci wodociągowej w ul. bocznej od Glebowej. Stowarzyszenie na rzecz budowy odcinka sieci wodociągowej  i kanalizacji w ulicy bocznej od ul.Glebowej rozpoczęło montaż sieci. Dostawa wody do budynków przewidziana jest na wrzesień br.


10  sierpień 2012 rok - Stowarzyszenie na rzecz budowy ul. Kudowskiej rozpoczęło okres rozliczeniowy - Przewodniczący Stowarzyszenia Pan Yosef Al-Nasrawi przedstawia faktury i rachunki związane z realizacją budowy drogi.   Przedsięwzięcie  prowadzone było sprawnie i efetywnie - a mieszkańcy ul. Kudowskiej  "wzbogacili"   PODOLANY o kolejną utwardzoną drogę wewnątrzosiedlową.


9 sierpień 2012 rok - Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej  dla Osiedla Fabianowo - gotowe do realizacji zadania. Zarząd Stowarzyszenia  rozpoczął  procedurę  przetargową i w dniu 17 sierpnia br. zostanie wybrany wykonawca największego dwuetapowego  (2012/2013)  wspólnego zadania inwestycyjnego. Mamy nadzieję, że jak większość tego typu zadań zostanie przeprowadzone wzorowo.

Zakres robót do zrealizowania przez : Stowarzyszenie i Miasto Poznań  obejmuje wykonanie kanału sanitarnego ø 200 mm w ul.ul.Kowalewicka, Sycowska, Cedzyńska, Pobielska, Wojnowicka, Radyńska o łacznej długości 2500,00 mb oraz 100 odgałęzień przyłączeniowych do posesji mieszkańców członków Stowarzyszenia.

AQUANET - wykona kanał sanitarny ø 300mm o długości 1000,00mb w ul. Fabianowo oraz 77 odgałęzień przyłączeniowych do posesji mieszkańców członków Stowarzyszenia


8 sierpień 2012 rok - rozpoczął sie okres rozliczeniowy. Stowarzyszenia po zakończeniu realizcji zadań przedstawiają i przekazują Oddziałowi dokumentację finansową zwiazaną z budową. Przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz budowy ulicy Nasturcjowej - Pan Tomasz Sereda przedstawiając pełną dokumentację zrealizowanego zadania - oficjalnie zakończył działanie Stowarzyszenia. Panie Tomaszu w imieniu Prezydenta Miasta Poznania  - dziękujemy za współpracę.


26 lipiec 2012 rok - Trwają intensywne prace drogowe na ul. Kudowskiej. Zaawansowanie prac sygnalizuje zbliżający sie okres odbiorów. Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Kudowskiej, precyzyjnie realizuje podjęte zobowiązania i w IV kwartale 2012 roku po rozliczeniu obiektu zakończy zadanie.


24 lipiec 2012 rok - Kończymy okres przygotowawczy i przystępujemy do organizowania procedury przetargowej - to oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej w Poznaniu - Osiedle Fabianowo.  Zakończono trudny okres projektowy i złożono dokumentacje techniczną celem uzyskania pozwolenia na budowę - miesiąc wrzesień w planach Stowarzyszenia to okres rozpoczęcia robót montażowych. Za dotrzymanie wszelkich terminów - związanych z rozpoczęciem tak pożądanej na osiedlu inwestycji trzymamy "kciuki"

Załączniki


Lipiec 2012 rok  - dlaczego w naszym mieście realizacja inwestycji lokalnych przebiega tak sprawnie - to proste - starsi mieszkańcy przekazują patriotyzm lokalnym młodszym a rodzice dzieciom. Z przyjemnością przedstawiamy zdjęcia ze wspólnej realizacji Placu Gier i Zabaw przy ul. Sianowskiej na terenie Smochowic. Rodzice prace wykończeniowe wykonują  wspólnie z dziećmi - uzytkownikami obiektu. Gratulujemy !!!!!!!!!!!!


Przykro nam przekazać informację o odejściu Pana Mieszysława Klawittera - laureata Srebrnej Rózy z roku 2011. W imieniu mieszkańców naszego miasta a w  szczególności mieszkańców Osiedla Krzyżowniki - Smochowice -   serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji infrastruktury osiedlowej,

Przewodniczący Rady Osiedla dr Alojzy Szelejewski

Oddział Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności


27 czerwiec 2012 rok - budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. bocznej od ul. Perzyckiej jest na ukończeniu. Sprawdzony w wieloletniej współpracy ze Stowarzyszeniami wykonawca - realizuje zadanie szybko i sprawnie. Mieszkańcy ulicy zrzeszeni w Stowarzyszeniu, współfinansując zadnie wraz z miastem - wybudowali urządzenia, które dla normalnego funkcjonowania osiedla są niezbędne.


12 czerwiec 2012 rok - Stowarzyszenie budowy nawierzchni ulicy Nasturcjowej zakończyło prace drogowe. Rozpoczyna się etap przygotowania obiektu do odbiorów końcowych. Stowarzyszenie wraz z wykonawcą opracowuje dokumentacje powykonawczą a nawierzchnia poddawana jest odpowiednim odbiorom technicznym. Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że Osiedle Kwiatowe wzbogaciło się o następną ulice o utwardzonej nawierzchni.


11 czerwiec 2012 rok - odbyło się kolejne spotkanie osób przygotowujących jedno z ważniejszych zadań na przełomie roku 2012/2013. Prace przygotowawcze związane z projektowaniem sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla są na ukończeniu. Aquanet S.A. przygotowuje się obecnie do ogłoszenia przetargu a Stowarzyszenie do uzyskania pozwolenia na budowę. Zaangażowanie Rady Osiedlowej oraz Zarządu Stowarzyszenia w przygotowanie budowy jest niezwykle intensywne. Również mieszkańcy Osiedla - przyszli użytkownicy sieci kanalizacyjnej - od kilku miesięcy wpłacają pieniądze na realizację zadania. Wszystkim mieszkańcom Osiedla, którzy wywiązują się z podjętych zobowiązań serdecznie dziękujemy.


6 czerwiec 2012 rok - Zamierzenie rodziców zrzeszonych w Stowarzyszeniu - polegające na budowie placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców Smochowic - zostało zakończone. Urzadzony i wyposażony w kolorowe urządzenia obiekt, zostanie wkrótce oddany do użytku. Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że Pani  Alicja Sikorska  -  Pogorzelska   Przewodnicząca Stowarzyszenia   w dniu    4 czerwca 2012 roku urodziła wspaniałego syna.  Pani Alicjo w imieniu wszystkich członków poznańskich Stowarzyszeń serdecznie gratulujemy.


28 maj 2012 rok - rozpoczynają się prace związane z budową niewierzchni w ul.Kudowskiej. Stowarzysznie pod przewodnictwem Pana Jousefa Al-Nasrawi perfekcyjnie przygotowane do realizacji - rozpoczęło prace inwestycyjne. Wyłoniony       w " drodze przetargowej " wykonawca zapewnia terminowość i solidnośc wykonywanych prac.


25 maj 2012 rok - rozpoczyna się intensywny sezon inwestycyjny. Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Mirosław Kruszyński zaprosił przedstawicieli Stowarzyszeń - przygotowanych do rozpoczęcia robót inwestycyjnych - celem podpisania umów o współrealizację zadań. Świetna atmosfera spotkania podczas, której Pan Prezydent starał się podpowiadać najbardziej korzystne rozwiazania związane z wykonawstwem zadań zakończyła się podpisaniem 6 umów. Z wielką satysfakcją w imieniu pracowników Oddziału Realizacji Infrastruktury Technicznej z Udziałem Ludności dziękujemy za uznanie naszej pracy a w szczególności za wszystkie ciepłe słowa podkreślające profesjonalizm i życzliwość w trakcie współpracy realizacyjnej - przekazywane Panu Prezydentowi przez Stowarzyszenia.


7 maja 2012 rok - Spotkanie związane z realizacją kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Fabianowo, w czasie którego projektanci przekazywali informacje o przygotowaniu dokumentacji projektowej związanej z budową kanałów sanitarnych. Zaawansowanie prac zadawalające - chociaż jak zwykle napotkano wiele trudności związanych z istniejącym uzbrojeniem. Podjęte na spotkaniu decyzje pozwolą przyśpieszyć prace projektowe i rozpocząć przygotowania do etapu realizacyjnego. Jesteśmy przekonani, że współpraca pomiędzy mieszkańcami Osiedla zrzeszonych w Stowarzyszeniu, Aquanetu oraz Miasta Poznań - pozwoli doprowadzić inwestycje do pomyślnego zakończenia.


26 kwiecień 2012 roku Pan Jerzy Soczka za wieloletnią działalność społeczną otrzymał z rąk Prezydenta Miasta Poznania - Pana Ryszarda Grobelnego " Złotą Różę Nr 3 ".  W imieniu Kapituły -  Pani Lidia Dudziak - Radna Rady Miasta Poznania scharakteryzowała działalność Pana Jerzego - przedstawiając jego dokonania.


26 kwiecień 2012 rok -  Sala Biała Urzędu Miasta Poznania. Zgodnie z coroczną tradycją - Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny - podsumował roczną działalność Stowarzyszeń realizujących wspólnie z Miastem zadania infrastruktury komunalnej. Doceniając wielką rolę działających  inwestorów lokalnych przekazał wszystkim uczestnikom serdeczne podziękowania. Dla mieszkańców naszego miasta, którzy poświęcili wiele własnego czasu dla dobra współmieszkańców, przekazał Srebrną Różę  jako dowód wielkiego szacunku i wdzięczności za pomnażanie infrastruktury lokalnej. Dla dobra miasta - sąsiadów i dla siebie.

Załączniki


26 kwiecień 2012 rok. Stowarzyszenia, które postanowiły realizować z miastem urządzenia infrastruktury technicznej -  otrzymały pisemne zapewnienie o współfinansowaniu inwestycji lokalnej przez Miasto Poznań. Jak co roku deklaracje finansowe wręczał Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny


Po zakończeniu części oficjalnej - Prezydent Miasta Poznania - Pan Ryszard Grobelny - zaprosił gości do wspólnego wypicia kawy oraz do szerokiej dyskusji. Oczywiście dominowały sprawy związane z realizacją zadań. Wiele Stowarzyszeń kończących procedury przetargowe - dzieliło się z innymi realizatorami wiedzą zdobytą w trakcie stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych. Przekazywanie doświadczeń jest niezwykle pomocne dla inwestorów rozpoczynających swoją działalność.


Prezydent Miasta Poznania

ma zaszczyt

zaprosić na spotkanie

w dniu 26 kwietnia 2012 roku o godz.17 00

do Sali Białej Urzędu Miasta Poznania

Plac Kolegiacki 17 w Poznaniu

Program spotkania :

1. - Przekazanie pisemnych zapewnień o współfinansowaniu zadań inwestycyjnych

2. - Wyróżnienie członków Stowarzyszeń realizujących zadania inwestycyjne w latach poprzednich


Z żalem zawiadamiamy, że zmarł Pan Stefan Rymarkiewicz,były przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Sieci Gazowej rejonu ul.Sytkowskiej  - Osiedle Smochowice. W 2005 r. został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Poznania "Srebrną Różą".                           

Oddział Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności


POGODNYCH I SZCZĘŚLIWYCH

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

ŻYCZĄ

PRACOWNICY ODDZIAŁU REALIZACJI INFRASTRUKTURY Z UDZIAŁEM LUDNOŚCI


29 marzec 2012 rok - budowa kanału sanitarnego w ul. Plonowej.

Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Kanalizacji Sanitarnej w ul. Plonowej postanowiło wspólnie z Aquanetem wybudować sieć kanalizacyjną w ul. Plonowej. Trwają rozmowy na temat sposobu współpracy i uczestnictwa finansowego w planowanym zadaniu. Staraniem Stowarzyszenia opracowana została dokumentacja projektowa i poczyniono " kroki " w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Bezpośrednim realizatorem zadania będzie Aquanet. Jednocześnie trwają rozmowy na temet wykupu przez Aquanet opracowanej dokumentacji. Porozumienie między stronami jest kwestią czasu.


23 marzec 2012 rok - przedłużamy sieć wodno - kanalizacyjną w ul. bocznej od ul. Perzyckiej.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej o 31,00 mb oraz dobudowanie 34,50 mb sieci wodociągowej to zadanie, które zostanie zrealizowane w ramach inwestycji lokalnych. Prace zostaną wykonane w pierwszej połowie 2012 roku.


22 marzec 2012 rok - doprowadzamy wodę do działek budowlanych usytuowanych przy ul. Rostworowskiego

Stowarzyszenie przyszłych mieszkańców ulicy Rostworowskiego postanowiło przed rozpoczęciem stawiania budynków mieszkalnych - zaopatrzyć teren w sieć wodociągową. Wspólną inwestycję z Miastem tzn. sieć wodociągową o długości 320,00 mb wyszacowano na kwotę    65 000,00 zł  natomiast udział finansowy mieszkańców wyniesie 25% wartości zadania.


21 marzec 2012 rok  -  Modernizujemy odcinek ulicy Dolnej (od ulicy Radłowej do ulicy Granatowej ).

Mieszkańcy ulicy Dolnej postanowili przedłużyć istniejącą -   (również zrealizowaną w systemie inwestycji lokalnych ) -   kanalizację sanitarną  o  sieć długości  345,00 mb, wraz z 70,00 mb odcinkiem sieci wodociągowej. Przewidywany koszt zamierzenia to 373 000,00 zł. Miasto jako współinwestor zadeklarowało 75% udział w kosztach przedsięwzięcia. W drugim etapie zostanie położone 1 200,00 m2 nawierzchni drogowej, której szacunkowa wartość to                   ca 250 000,00 zł. Oczywiście wybór wykonawców zostanie przeprowadzony zgodnie z procedurą przetargową


20 marzec 2012 rok - Bardzo zły stan nawierzchni drogowej w ul. Chochołowskiej zmobilizował jej mieszkańców " do wzięcia spraw w swoje ręce".

Opracowana dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenie na budowę pozwoliło mieszkańcom zorganizowanym w ramach Stowarzyszenia Zwykłego - na przedstawienie propozycji Miastu - na wspólną inwestycję polegającą na budowie 600,00 m2 nawierzchni drogowej. Zadanie wyszacowane  na 120 000,00   zł  - uzyskało akceptację  Komisji rozpatrującej tego typu wnioski  a  Miasto zadeklarowało 75% udział we wspólnym przedsięwzięciu. Zarząd Stowarzyszenia przygotowuje dokumenty do ogłoszenia przetargu.


19 marzec 2012 rok - Decyzja mieszkańców o wybudowaniu nawierzchni ulicy Kurcewiczówny stała się faktem.

Inwestycja polegająca na wybudowaniu 151,00 mb  kanału  deszczowego oraz 1 030,00 m2 nawierzchni została przygotowana dokumentacyjnie i uzyskała pozwolenie na budowę. Zadania wyszacowano na 333 000,00   zł a  Miasto zadeklarowało 75% udział we wspólnym przedsięwzięciu. Ewentualne korekty kosztów zostaną przeprowadzone w drodze przetargowego wyboru wykonawcy.  Powstałe w ten sposób oszczędności zasilą finanse współinwestorów.


16 marzec 2012 rok - 3 674,00 m2 to powierzchnia drogi, którą postanowili utwardzić mieszkańcy ulicy Kudowskiej. 

Wzorowo przygotowana oferta na współrealizację zadania inwestycyjnego,wyszacowana na kwotę 773 000,00 zł przekonała Komisję przydzielającą środki finansowe, na udział Miasta w wysokości 75% wartości przedsięwzięcia. Kolejna ulica na Podolanach uzyska utwardzoną nawierzchnię.


15 marzec 2012 rok - ul. Nasturcjowa  przygotowana do realizacji.

Mieszkańcy ulicy opracowali dokumentację projektową, uzyskali pozwolenie na budowę i wyrazili gotowość wykonania wspólnie z miastem -1 375,00 m2 nawierzchni drogowej wraz z ustawieniem 6 punktów świetlnych. Inwestycje wyszacowana została na ogólną wartość 317 000,00 zł. Miasto określiło swój udział na 75% wartości przedsięwzięcia.


13 marca 2012 r. - po raz trzeci spotkali się członkowie Kapituły Złotej Róży, działającej przy Prezydencie Miasta Poznania, w celu przyznania wyróżnienia Złota Róża. Wybierano spośród trzech kandydatów, działających w przeszłości w Społecznych Komitetach Budów oraz obecnych Stowarzyszeniach Zwykłych. Dokonania zgłoszonych osób są imponujące. Przedstawione przez Sekretarza Kapituły kandydatury oraz ich działalność na rzecz społeczności lokalnej i naszego miasta, pozwoliła członkom Kapituły - pod Przewodnictwem Pani Lidii Dudziak - dokonać jednogłośnego wyboru. Pan Jerzy Soczka - były Przewodniczący SKB Osiedla Szczepankowo - Spławie - Krzesiny - Krzesinki - swoją działalnością w latach 1986 - 2004, przekonał członków Kapituły o słuszności wyboru. Dokonania, jakie zrealizowano to:  53,20 km sieci gazowej, 21,38 km sieci wodociagowej, 11,95 km sieci kanalizacyjnej, instalacji energetycznej 1,2 km. Wybudowano przedszkole oraz budynek Rady Osiedlowej. Wieloletni działacz samorządowy

Szanowy Panie Jerzy, w imieniu Miasta Poznania serdecznie Panu dziękujemy.


13 marzec 2012 rok - Kapituła Złotej Róży - zaakceptowała również przedstawione kandydatury do uhonorowania Srebrną Różą za działalność w roku 2011. Wyróżnione osoby to przewodniczący i członkowie stowarzyszeń, dzięki którym infrastruktura osiedlowa naszego miasta jest coraz bardziej rozbudowana - a jej funkcjonalność służy bezpośrednim realizatorom zadań inwestycyjnych.

 • - Izabela Majchrzak - Osiedle Smochowice
 • - Romuald Gulczyński - Osiedle Smochowice
 • - Stanisław Biniek - Osiedle Smochowice
 • - Wojciech Stobiński - Osiedle Smochowice
 • - Adam Macuk - Osiedle Smochowice
 • - Ilona Urbaniak - Stowarzyszenie Granatowa
 • - Eugeniusz Bocian - Stowarzyszenie Huby Moraskie
 • - Mieczysław Hryniewicz - Stowarzyszenie Huby Moraskie
 • - Lesław Kański - Stowarzyszenie ul. Grobelnego
 • - Piotr Kinastowski - Stowarzyszenie ul. Uprawna
 • - Bogusław Bubacz - Stowarzyszenie ul. Uprawna
 • - Zenon Sternik - Stowarzyszenie ul. Makoszowska
 • - Zenon Kmieciak - Stowarzyszenie Pokrzywno
 • - Magdalena Sobczak - Stowarzyszenie Jagodowa
 • - Józef Ślachetka - Stowarzyszenie Kobylepole

DZIEŃ KOBIET-  8 MARZEC 2012 ROK

Wszystkim Paniom

 - a w szczególności tym, które poświęcają swój prywatny czas -  przeznaczając go na organizowanie i realizowanie zadań związanych z budową urządzeń komunalnych -  życzenia tylko dobrych chwil wraz z podziękowaniem za społeczną działalność

Oddział Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności


13 marca 2012 roku o godz 13 00

Kapituła   Złotej   Róży   przy   Prezydencie   Miasta Poznania wytypuje osobę, która za niezwykłe zaangażowanie w realizację infrastruktury komunalnej na terenie naszego miasta otrzyma z rąk  -  Pana Ryszarda Grobelnego Złotą Różę Nr 3.

Komisji zostaną przedstawione 3 kandydatury.


1 marzec 2012 rok - na zaproszenie Prezydenta Miasta Poznania Pana Ryszarda Grobelnego oraz Prezesa Aquanetu Pana Pawła Chudzińskiego do siedziby rady Osiedla przybyli mieszkańcy ulicy Krzeszowickiej i Trzebińskiej. Propozycja wspólnej budowy 800,00 mb sieci wodociągowej, przedstawiona przez Prezydenta -  na w/w ulicach - przy  poparciu Radnego Miasta Poznania Pana Bartka Zawieji została przez mieszkańców przyjęta. Szacunkowa wartość budowanej sieci to ca 450 000,00 zł z czego Miasto sfinansuje  200 000,00 zł, tyle samo wyłoży Aquanet, pozostałe 50 000 zł dołożą mieszkańcy przedmiotowych ulic. Uzgodniono, że wodociąg powstanie do końca 2012 roku na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez Aquanet. Mieszkańcy - współfinansujący zadanie powołali Stowarzyszenie Zwykłe (załatwienie sprawy trwało w Urzędzie Miasta      3 dni - co podkreslali zainteresowani ) i rozpoczęli gromadzenie funduszy. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej reprezentowany przez z-ce Dyrektora Pana Wiesława Kalinę  będzie pomagał w realizacji zadania  - a Prezydent Pan Ryszard Grobelny obiecał przedsięwzięcie otoczyć szczególną opieką. Również Prezes Aquanetu Pan Paweł Chudziński obiecał pomoc. Życzymy mieszkańcom powodzenia i zrealizowania zamierzenia.


Prezydent Miasta Poznania

ma zaszczyt

zaprosić

na spotkanie

w dniu 01 marca 2012 r. o godz. 13 00

w Filii nr 15 Biblioteki Raczyńskich

      60 - 005 Poznań, ul. Fabianowo 2  

Program spotkania :

Budowa sieci wodociągowej w ul.ul. Krzeszowickiej i Trzebińskiej w Poznaniu w systemie inwestycji lokalnej.


27 luty 2012 rok - Pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Mirosława Kruszyńskiego odbył się komisyjny przegląd wniosków mieszkańców naszego miasta - chcących współrealizować zadania infrastrukturalne z Miastem Poznań.  Wpłynęly  34  wnioski  na  ogólną wartość 11 713 973,00 zł. Do  realizacji  zakwalifikowano 29 zadań na ogólną   kwotę       6 666 666,00 zł   przy finansowym współudziale środków miejskich w wysokości 5 000 000,00 zł. Działająca bardzo profesjonalnie Komisja, przedstawi wyniki swoich wyborów Prezydentowi Miasta Poznania Panu Ryszardowi Grobelnemu i wraz z nadejściem wiosny ruszą prace, polegające na wzbogacaniu  osiedli i  ulic  naszego Miasta w urządzenia infrastrukturalne.   W imieniu Komisji - powodzenia i zrealizowania zamierzonych efektów życzy Sekretarz Komisji


23 luty 2012 rok - mieszkańcy Kiekrza postanowili zbudować kanalizację sanitarną na terenie Osiedla. Kiekrz to teren, na którym wybudowanych jest około 900 budynków mieszkalnych. Jezioro Kierskie to obiekt wymagający szczególnej ochrony - dlatego powołane Stowarzyszenie postawiło sobie za cel doprowadzić nie tylko do ochrony jeziora ale i podłączyć do kanalizacji wszystkie domy mieszkalne. Spotkanie zorganizowano w siedzibie AQUANETU z udziałem przedstawicieli Zarząd Dróg Miejskich i Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania. Efektem spotkania jest zainteresowanie wszystkich uczestników budową kanałów i wyznaczenie następnego -  w miesiącu czerwcu br. celem sprecyzowania zamierzeń


22 luty 2012 rok - cykliczne spotkanie uczestników realizacji kanałów sanitarnych na terenie Osiedla Fabianowo. Zarząd Stowarzyszenia, projektanci, przedstawiciele AQUANETU oraz Urzędu Miasta Poznania przekazywali informacje związane z postępem prac przygotowawczych do realizacji zadania. Priorytem uczestników jest ewentualna pomoc w rozwiązywaniu problemów oraz monitorowanie postępu prac projektowych. Na spotkanie został zaproszony Zarząd Stowarzyszenia reprezentujący mieszkańców ul. Krzeszowickiej i Trzebiatowskiej, których zamierzeniem jest wspólna budowa sieci wodociągowej.


09  luty 2012 rok - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Mirosław Kruszyński wyznaczył termin posiedzenia Komisji rozpatrującej wnioski Stowarzyszeń realizujących wspólnie z Miastem inwestycje lokalne. Komisja - Pan Mirosław Kruszyński Przewodniczący, Pani Lidia Dudziak - Radna Rady Miasta Poznania - Członek Komisji, Pan Andrzej Bielerzewski Radny Rady Miasta Poznania - Członek Komisji, Pan Bartosz Zawieja Radny Rady Miasta Poznania - Członek Komisji, Pan Zbigniew Szelągowicz Kierownik Oddziału Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności - Członek Komisji, Pan Zbigniew Kwiatkowski Główny Specjalista - Sekretarz Komisji 

w dniu  27 lutego 2012 roku o godz. 15 00 dokonają podziału kwoty 5 000 000,00 zł przydzielając środki budżetowe w oparciu o złożone wnioski.


30 styczeń 2012 rok - Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że odszedł od nas Krzysztof Dornowski wieloletni uczestnik procesów inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury komunalnej na terenie miasta Poznania. Projektant i bezpośredni realizator sieci wodociągowo - kanalizacyjnej wykonywanej w systemie inwestycji lokalnej.  -  Oddział Realizacji Infrastruktury z Udziałem Ludności.

Krzysiu mój wieloletni przyjacielu- Twoja rozwaga i fachowość będzie dla mnie zawsze wzorem a pamięć o tym co zrobiłeś dla naszego miasta i jego mieszkańców będzie trwała w zrealizowanych inwestycjach i projektach, których nie zdążyłeś dokończyć  -  Zbyszek Kwiatkowski


19 styczeń 2012 rok - w siedzibie  AQUANETU  odbyło się comiesięczne spotkanie współinwestorów budowy sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Fabianowo. Pani Agnieszka Gabrysiak reprezentująca AQUANET oświadczyła, że poczynione wcześniej ustalenia są realizowane zgodnie z harmonogramem. Dokumentacja projektowa na zadanie realizowane przez AQUANET została zakończona, a na realizację zadania -  wydane zostało pozwolenie na budowe. Pani Maria Płotkowiak - Przewodnicząca Stowarzyszenia - oświadczyła, że pozwolenie na budowę na pozostałą część zadania, zostanie wydane w terminie. W spotkaniu uczestniczył projektant sieci reprezentujący Stowarzyszenie Pan Krzysztof Dornowski.


5 styczeń 2012 r - na zaproszenie Stowarzyszenia na rzecz budowy ulicy Oliwskiej i Świeckiej - Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny dokonał symbolicznego otwarcia ulic Oliwskiej i Świeckiej wybudowanych wspólnie z Miastem w ramach inwestycji lokalnych. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny - Przedstawiciele Stowarzyszenia Pani Izabela Majchrzak, Pan Romuald Gulczyński oraz Ksiądz Proboszcz.  Po części oficjalnej mieszkańcy (członkowie Stowarzyszenia )  wybudowanych ulic zaprosili Prezydenta i wszystkich uczestników na "symboliczną kawę"..

Załączniki


MIŁO POWITAĆ  WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA W     NOWYM 2012 ROKU

A W SZCZEGÓLNOŚCI CZŁONKÓW STOWARZYSZEŃ REALIZUJĄCYCH ZADANIA KOMUNALNE WSPÓLNIE  

   Z MIASTEM POZNAŃ

Zakończył się okres przyjmowania ofert Stowarzyszeń zamierzających realizować inwestycje lokalne w roku 2012 . Wpłynęło wiele ofert - na znaczną wartość i szeroki zakres robót. Rozpoczęliśmy opracowanie i przegląd złożonych ofert a efektem naszej pracy będzie przedstawienie opracowanego materiału Komisji działającej pod Przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania - Pana Mirosława Kruszyńskiego.