Kalendarium wydarzeń

 GRUDZIEŃ 2014 rok  !!!!!!!!!

- TO  CZAS  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW  NA  REALIZACJE ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  NA  ROK  2015.  

WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH  ZAPRASZAMY  DO  SIEDZIBY WYDZIAŁU  PRZY  UL.  3 MAJA  46

30 STYCZEŃ 2015  ROK

OSTATNIM  DNIEM  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW


W dniu 7 października 2014 roku odbyło sie  drugie posiedzenie Komisji opiniującej wnioski inwestorów lokalnych realizujących zadania inwestycyjne wspólnie z Miastem. Po dokonaniu kilku korekt oraz przesunięć środków finansowych, przyjęto do realizacji 8 nowych zadań, które posiadają pełną dokumentację techniczną i będą mogły być wykonane w roku bieżącym.


25 czerwiec 2014 rok - trwają prace związane z układaniem kanalizacji sanitarnej w ul.Macewicza i Piwnika - jako I-szy etap budowy kanałów sanitarnych na tym terenie. Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej w ul.ul. Macewicza, Nieżychowskiego, Piwnika -  całkowite zakończenie inwestycji planuje w 2015 roku.


   Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 21 czerwca 2014 roku zmarł Klemens Mikuła  - Zastępca Przewodniczącej Kapituły Złotej Róży przy Prezydencie Miasta Poznania - oraz członek Komisji Opiniującej Wnioski Inwestorów Lokalnych - wyrózniony przez Prezydenta Miasta Srebrną Różą.

Był niezwykłym zwolennikiem i propagatorem inwestycji lokalnych realizowanych wspólnie z mieszkańcami naszego miasta. Jego praca w Komisji Opiniującej Wnioski Inwestorów Lokalnych charakteryzowała się przyjaznym spojrzeniem na każdą propozycje złożona przez mieszkańców do wspólnego inwestowania. Jego wielka wiedza i fachowość z zakresu szeroko pojętego budownictwa pozwalała członkom komisji w każdej kontrowersyjnej sprawie bazować na jego opiniach i podejmować decyzje korzystne dla mieszkańców Poznania.

Szanowny Klemensie trudno będzie pogodzić się z przeświadczeniem, że nie ma Ciebie już wśród nas i nie będę mógł prosić  o fachowe  opinie.                                                 Zbyszek Kwiatkowski

.


12 czerwiec 2014 r. - Likwidujemy fatalny stan techniczny ul.Raczyńskiego - Stowarzyszenie Raczyńskiego I po rozstrzygnięciu procedur przetargowych gotowe jest do bezpośredniej realizacji zadania. Dzieki niezwykłemu zaangażowaniu mieszkańców Podolan współpracujących wzorowo z Radą Osiedla infrastruktura drogowa w osiedlu ulega systematycznej poprawie.


11 czerwiec 2014 rok - Stowarzyszenie na rzecz budowy  infrustraktury - Michałowo rozpoczęło budowy sieci wodociągowej. Prace trwają bardzo intensywnie a zakończenie robót przewidywane na koniec czerwca zostanie dotrzymane.


4 czerwiec 2014 rok - Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania oraz Pan Mirosław Kruszyński Zastępca Prezydenta Miasta Poznania dokonoli symbolicznego odbioru niżej wymienionych prac zrealizowanych wspólnie przez mieszkańców osiedla oraz miejskie jednostki.

ZAKRES WYKONANYCH PRAC :

RADA OSIEDLA - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICKH

Kanał deszczowy oraz nawierzchnia ulicy Cedzyńskiej - ca 800,00 m2

MIASTO POZNAŃ - STOWARZYSZENIE

Kanalizacja sanitarna w ul. Kowalewickiej - 870,00 mb

AQUANET - STOWARZYSZENIE

Sieć wodociągowa ul.Krzeszowicka - Trzebińska - 750,00 mb

RADA OSIEDLA - MIASTO POZNAŃ - ZARZĄD DRÓG MIEJSKICKH

Kanalizacja deszczowa - 696,00 mb oraz ok. 2 600,00 m2 nawierzchni drogowej w ul.Kowalewickiej


2 czerwiec 2014 rok  - Prezydent R.P. Pan Bronisław Komorowski odznaczył mieszkańców naszego miasta działajacych w Stowarzyszeniach i realizujących inwestycje lokalne.                    

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali :

 1. Alfons Bilski
 2. Andrzej Dłutkowski
 3. Grzegorz Musiał
 4. Marian Ruta
 5. Jerzy Soczka

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali :

 1. Henryk Czajewicz
 2. Maria Płotkowiak
 3. Piotr Zubielik

13 maj 2014 rok - Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny wystąpił do Kancelarii Prezydenta R.P. o uhonorowanie kilkunastu osób realizujących w przeszłości zadania inwestycyjne w systemie współfinansowania obiektów - Mieszkańcy Miasto.


28 kwiecień 2014 rok - Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni ul.Aleksandry Karpińskiej -  po podpisaniu umowy o współrealizację zadania z Miastem  przystąpiło do wypełniania warunkóww umowy. Przeprowadzenie procedur przetargowych i wybór wykonawcy pozwoliło Stowarzyszeniu rozpocząć realizacje zadania. Mamy nadzieje, że rozpoczynana inwestycja zostanie zakończona pełnym sukcesem ku zadowoleniu mieszkańców - czlonków Stowarzyszenia.


25 kwiecień 2014 rok - Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Mirosław Kruszyński - zaprosił przedstawicieli Stowarzyszeń do wspólnego podpisania umów na realizację inwestycji lokalnych w roku 2014. Złożone pod umowami podpisy, rozpoczęły cykl wspólnego inwestowania w zasoby komunalne Miasta.

Umowy podpisali :

Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni ul.Aleksandry Karpińskiej               

Stowarzyszenie zwykłe na rzecz budowy infrastruktury w ul.Dąbrowskiego                             

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Macewicza, Nieżychowskiego,Piwnika                            

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w ul. Mateckiego                                       

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej przy ul.Rumiankowej   

Stowarzyszenie Mrożna Poznań na rzecz budowy sieci wodociągowej w ciagu ulicy Mroźna 

Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Kotarbińskiego 

Stowarzyszenie na rzecz budowy oświetlenia ulicy Kotarbińskiego

Stowarzyszenie na rzecz budowy wodociągu w rejonie ul.Radojewo


POGODNYCH I SZCZĘŚLIWYCH

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

ŻYCZĄ

PRACOWNICY ODDZIAŁU REALIZACJI INFRASTRUKTURY Z UDZIAŁEM LUDNOŚCI

          


Pan Leszek Machnicki nie żyje.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 4 kwietnia 2014 roku zmarł Leszek Machnicki - Laureat Złotej Róży Nr 1.

Był jednym z założycieli Społecznego Komitetu Budowy Sieci Kanalizacyjnej Osiedla Smochowice w Poznaniu - od 1991 roku Przewodniczący tego Komitetu.Wspólnie z mieszkańcami Osiedla wybudował :

- 6 km kolektora głównego smochowickiego o średnicy 0,5-1,4m

- 30 km sieci rozdzielczej, 3 punkty podnoszenia ścieków, 3 przepompownie , 4 przeciski pod dwujezdniową drogą nr 92

- 675 m sieci wodociągowej

- 510 m sieci kanalizacji deszczowej

- modernizacja dróg łącznie ok 555 m2

- wybudował obiekty sportowe wraz z zapleczem i doprowadzeniem urządzeń komunalnych

Z wielkim smutkiem żegnam Pana - Szanowny PANIE LESZKU - dziękując za wiele lat wspaniałej współpracy dla dobra mieszkańców naszego miasta.

Zbyszek Kwiatkowski


27 marzec 2014 rok. Stowarzyszenia, które postanowiły realizować z miastem urządzenia infrastruktury technicznej -  otrzymały pisemne zapewnienie o współfinansowaniu inwestycji lokalnej przez Miasto Poznań.

Wręczającym i jednoczesnie zapraszajacym do współpracy Stowarzyszenia był Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Mirosław Kruszyński


27 marzec 2014 rok - Pani Lidia Dudziak Przewodnicząca Kapituły Złotej Róży - przy Prezydencie Miasta Poznania - ogłosiła werdykt Komisji. Wyróżnienie - ZŁOTA RÓŻA Nr 5 - otrzymał Pan Marian Ruta.  Działalność Pana Ruty to lata 1987 - 2008 a zakres działalności to osiedle Plewiska i Osiedle Kwiatowe w ramach, których zrealizowano : 

OSIEDLE PLEWISKA

 •  sieć gazowa - 17 420,10 mb
 •  kanalizacja sanitarna - 12 888,83 mb
 •  sieć wodociągowa - 17 100,80 mb
 • Nawierzchnia drogowa - 3281,75 m2
 • Chodniki - 2 270,50 m2
 • Oświetlenie uliczne - 300,00 mb
 • Kanalizacja deszczowa 127,50 mb

Szanowny Panie  Marianie - w imieniu władz Miasta Poznania - serdecznie dziekujemy.


27 marzec 2014 rok -  Sala Biała Urzędu Miasta Poznania. Zgodnie z coroczną tradycją - Prezydent Miasta Poznania Pan Ryszard Grobelny - podsumował roczną działalność Stowarzyszeń realizujących wspólnie z Miastem zadania infrastruktury komunalnej. Doceniając wielką rolę działających  inwestorów lokalnych przekazał wszystkim uczestnikom serdeczne podziękowania. Dla mieszkańców naszego miasta, którzy poświęcili wiele własnego czasu dla dobra współmieszkańców, przekazał Srebrną Różę  jako dowód wielkiego szacunku i wdzięczności za pomnażanie infrastruktury lokalnej - dla dobra miasta - sąsiadów i dla siebie

Załączniki


Po zakończeniu części oficjalnej - Prezydent Miasta Poznania - Pan Ryszard Grobelny - zaprosił gości do wspólnego wypicia kawy oraz do szerokiej dyskusji. Oczywiście dominowały sprawy związane z realizacją zadań. Wiele Stowarzyszeń kończących procedury przetargowe - dzieliło się z innymi realizatorami wiedzą zdobytą w trakcie stosowania Ustawy prawo zamówień publicznych. Przekazywanie doświadczeń jest niezwykle pomocne dla inwestorów rozpoczynających swoją działalność. Spotkanie uświetniła obecność znanego aktora Pana Mieczysława Hryniewicza, który również byl członkiem Stowarzyszenia i realizował  sieć wodociągową. Panie Mieczysławie serdecznie dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na czwartkowe spotkanie.


Zadania inwestycyjne współrealizowane z mieszkańcami naszego miasta - jako sposób na poprawę infrastruktury komunalnej na terenie osiedli zostały umieszczone na Oficjalnej stronie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki


14 marzec 2014 r. - po raz piąty spotkali się członkowie Kapituły Złotej Róży, działającej przy Prezydencie Miasta Poznania, w celu przyznania wyróżnienia Złota Róża. Wybierano spośród trzech kandydatów, działających w przeszłości w Społecznych Komitetach Budów oraz obecnych Stowarzyszeniach Zwykłych. Dokonania zgłoszonych osób są imponujące. Przedstawione przez Sekretarza Kapituły kandydatury oraz ich działalność na rzecz społeczności lokalnej i naszego miasta, pozwoliła członkom Kapituły - pod Przewodnictwem Pani Lidii Dudziak - dokonać jednogłośnego wyboru.Oficjalne ogloszenie wyników wyboru laureatów Złotej  i Srebrnej Róży nastąpi 27 marca 2014 roku na corocznym spotkaniu inaugurującym sezon inwestycyjny.


10 marzec 2014 rok - dokonano odbiorów wcześniej wykonanych robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej w ul.bocznej od ulicy Santockiej. Komisja odbiorowa składająca się z przedstawicieli ZDM - po wcześniejszym odbiorze kanałow sanitarnych dokonanych przez Aquanet -  zezwoliła na użytkowanie wybodowanych obiektów infrastrukturalnych.


20 luty 2014 rok - Komisja pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Poznania Pana Mirosława Kruszyńskiego - podzieliła środki finansowe na realizacje zadań inwestycyjnych z udziałem ludności. Wnioski złożyło 38 Stowarzyszeń z czego 21 przedstawiło Decyzję o pozwoleniu na budowę. Komisja zaopiniowała pozytywnie właśnie te zadania    i  rozdzieliła    środki  finansowe  w  wysokości        3 300 000 zł. Członkowie Komisji przedstawią wyniki podziału zadań Prezydentowi Poznania w celu zatwierdzenia poczynionych ustaleń.


30 styczeń 2014 rok - trwają konsultacje związane z uzgadnianiem zakresu robót w oparciu o przedstawione wnioski. W spotkaniu uczestniczyli zainteresowani budową kanalizacji sanitarnej w ul.ul.Wańkowicza, Macewicza, Nieżychowskiego i Rostworowskiego. Szczególnie dziękujemy za przybycie Pani Przewodniczącej Stowarzyszenia, która spodziewa się dziecka - serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkiego najlepszego.


15 styczeń 2014 rok - Zakończono przyjmowanie wniosków na realizacje zadań infrastrukturalnych w roku 2014.   Zgłoszone zadania zostaną przedstawione Komisji pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Mirosława Kruszyńskiego celem zaopiniowania zasadności realizacji zadania inwestycyjnego oraz zakwalifikowania do współfinansowania z Miastem.   


U W A G A !!!!!

PRZYPOMINAMY, ŻE DO 10 STYCZNIA PRZYJMUJEMY WNIOSKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W BIEŻĄCYM ROKU !!!

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY WYDZIAŁU PRZY UL. 3 MAJA 46 POK. 117, 100.

Załączniki


ZMARŁA PANI IRENA BOGACZYK

18 grudnia 2013 roku zmarła Pani Irena Bogaczyk. Na osiedlu Krzyżowniki-Smochowice znali ją wszyscy. Pracę społeczną na osiedlu rozpoczęła w 1984 roku od przyjęcia funkcji skarbnika Społecznego Komitetu Budowy Sieci Gazowej ul. Człuchowska (który swoim zasięgiem obejmował ulice Człuchowską, Trzcianecką, Lęborską, Trzebiatowską, Czaplinecką oraz częściowo Myśliborską, Lubowską, Santocką i Elbląską).

Następnie, podobną funkcję pełniła w dziesięciu kolejnych Społecznych Komitetach i Stowarzyszeniach. Do najważniejszych z nich można zaliczyć komitety o zasięgu ogólnoosiedlowym: Społeczny Komitet Budowy Sieci Kanalizacyjnej Osiedla Smochowice oraz Społeczny Komitet Telefonizacji Osiedla Smochowice.

W pełnieniu funkcji skarbnika była niezwykle skrupulatna. Do tego trzeba dodać, że była bardzo wrażliwa społecznie - to ona inicjowała w szeregu przypadkach, w odniesieniu do osób gorzej sytuowanych, rozłożenie wpłat na raty, lub nawet umorzenia części wpłat w przypadkach losowych.

Jednakże od kilku lat stan jej zdrowia systematycznie się pogarszał. Z trudnością się poruszała, sąsiadki pomagały jej w zakupach i przemieszczaniu się, jednakże nadal pracowała społecznie. Od 2007 roku, po wylewie, została całkowicie unieruchomiona, wymagała stałej opieki.

W uznaniu zasług w działalności na rzecz Miasta, Prezydent Ryszard Grobelny w 2001 roku wręczył jej odznakę "Srebrna Róża".

Alojzy Szelejewski