Kalendarium wydarzeń

 GRUDZIEŃ 2015 rok  !!!!!!!!!

- TO  CZAS  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW  NA  REALIZACJE ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  NA  ROK  2016.  

WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH  ZAPRASZAMY  DO  SIEDZIBY WYDZIAŁU  PRZY  UL.  3 MAJA  46

30 STYCZEŃ 2016  ROK

OSTATNIM  DNIEM  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW


25 listopada 2015 roku

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Popularnej i Gościnnej zrealizowało I-szy etap budowy kanałów sanitarnych w Poznaniu. Realizowane w bardzo trudnym terenie kanały zostaną oddane do uzytkowania mieszkańcom - członkom stowarzyszenia jeszcze w bieżącym roku. Wielkie uznanie i gratulacje dla Przewodniczącej Stowarzyszenia

Załączniki


20 listopada 2015 r.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury - Michałowo w Poznaniu wykonało założony zakres robót w systemie współinwestowania inwestycji lokalnych  z Miastem Poznań. Przyjęty  do  realizacji  zakres polegający na budowie chodnika wraz z " przepustami " kanalizacji deszczowej został zrealizowany i odebrany przez służby komunalne naszego miasta. Powstałe udogodnienia przyczynią się do budowy domów a co za tym idzie do zagospodarowania omawianych terenów.

Załączniki


12 listopada  2015 rok

Stowarzyszenie   na  rzecz   budowy  ulicy  Jana   Parandowskiego w Poznaniu - kończy realizacje zadania zwiazanego z budową nawierzchni drogowej. Efekt końcowy zadania przeszedł najśmielsze oczekiwania, wspólne działanie mieszkańców ulicy wykonawcy i służb technicznych stworzyły nie tylko dobrą technicznie nawierzchnie ale również efektownie kolorystyczną drogę.

Szanowni Państwo - przyjmijcie szczere gratulacje i podziękowania od Miasta Poznania.

Załączniki


22 października 2015 r.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury - Michałowo w Poznaniu realizuje założony zakres robót w systemie współinwestowania inwestycji lokalnych  z Miastem Poznań. Przyjęty  do  realizacji  zakres polegający na budowie chodnika wraz z " przepustami " kanalizacji deszczowej realizowany jest sprawnie a sprawdzony wykonawca gwarantuje jakość i terminowość prowadzonych robót.

Załączniki


15 października 2015 roku

Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Tadeusza Gajcego w Poznaniu rozpoczęło realizacje oświetlenia ulicznego oraz budowy nawierzchni. Wybrany w drodze procedury przetargowej wykonawca rozpoczął realizację zaprojektowanych przedsięwzięć. Kolejna ulica Osiedla Literackiego będzie posiadała utwardzoną droge

Załączniki


13 października 2015 roku

pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Arkadiusza Stasica odbyło sie posiedzenie Komisji rozpatrującej oferty inwestorów lokalnych. Przedstawiono Komisji stan zaawansowania robót oraz oszczędności finansowe wynikające z rozliczenia zadań, które ukończyły już realizacje przedsięwzięć.


30 września 2015 roku

Stowarzyszenie   na  rzecz   budowy  ulicy  Jana   Parandowskiego w Poznaniu - rozpoczęło realizowanie zamierzeń inwestycyjnych polegających na budowie nawierzchni drogowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogi. Przebieg prac jest zadawalający a termin zakończenia robót przwidziano na koniec października 2015 roku.

Zakres robót - budowa nawierzchni - 4300,00 m2

- budowa oświetlenia - 232,00 mb

- kanał deszczowy - 63,00 mb

Załączniki


4 września 2015 roku

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury w ulicy bocznej od ul.Porzeczkowej zakończyło budowę sieci wodociągowej. Doprowadzenie wody pozwoli ma rozbudowę obiektów mieszkalnych i zagospodarowanie nie uzbrojonych jeszcze terenów Osiedla Szczepankowo.

Zakres robót : sieć wodociągowa PVC  98,00 mb

Załączniki


28 sierpnia 2015 roku

Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Kotarbińskiego w Poznaniu zakończyło realizację wspólnej inwestycji. Podjęte zobowiązania polegające na budowie odcinka nawierzchni drogowej oraz pasa zieleni zostało wykonane - a widok i estetyka wykonania podkreśla wrażliwość mieszkańców.

Zakres robót : - nawierzchnia drogowa - 50,00 mb wraz pasem  zieleni.                         

                           

Załączniki


5 sierpnia  2015 rok

Stowarzyszenie na rzecz budowy oświetlenia w ul.Szaflarskiej realizuje zadanie związane z oświetleniem ulicy. Budowane w systemie współrealizacji oświetlenie znajduje się obecnie w ostatnie fazie budowy  zwiazanej z montażem lamp oświetleniowych.

Zakres robót :  - oświetlenie uliczne 150,00 mb

Załączniki


29 lipca  2015 rok

Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Tadeusza Gajcego w Poznaniu rozpoczęło procedury przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót nawierzchniowych. Przewidziany do realizacji zakres robót nie tylko poprawi warunki dojazdu do posesji, ale również powiększy wielkość infrastruktury drogowej na Osiedlu Literackim.

Zakres robót :

- nawierzcnia drogowa - ca 1200 m2

- oświetlenie uliczne 250,0 mb

Załączniki


24 lipca 2015 rok

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w ul.Cytrynowej kończy prace związane z montażem sieci. Po dokonaniu odbioru końcowego - Stowarzyszenie rozpocznie ostatni etep działalności związany z rozliczeniem i przekazaniem wybudowanej sieci wodociągowej - Miastu.

Zakres robót :

Sieć wodociągowa PE ø 125 mm  - 30,00 mb

Załączniki


23 lipca 2015 rok

Trwają intensywne prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach Cynamonowa, Karmelowa, Czekoladowa, Waniliowa i bocznej od ulicy Mleczowej. Stowarzyszenie " Mleczaowa 2011 " realizuje wspólnie z Miastem zadanie o znacznym zakresie "uzbrajając teren" osiedla mieszkaniowego.

Zakres robót :

I-szy Etap - kanał sanitarny  ø 250 mm 450 mb

Załączniki


22 lipca  2015 rok

Stowarzyszenie   na  rzecz   budowy  ulicy  Jana   Parandowskiego w Poznaniu - skończyło przygotowania do rozpoczęcia realizacji zadania - wybrany w drodze przetargu wykonawca przystępuje do rozpoczęcia budowy - z wielką przyjemnością informujemy, że kolejna nawierzchnia realizowana jako współinwestycja mieszkańców i miasta Poznania dołączy do wielu tego typu zadań.

Zakres robót - budowa nawierzchni - 4300,00 m2

- budowa oświetlenia - 232,00 mb

- kanał deszczowy - 63,00 mb

Załączniki


3 lipca  2015 rok

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Pan Maciej  Wudarski

zaprosił Przedstawicieli Stowarzyszeń realizujących wspólnie z Miastem urządzenia infrastrukturalne w celu podpisania umowy o wspłrealizację.

1. - Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci kanalizacyjnej przy ul. Bocznej od ul. Gospodarskiej w Poznaniu.

Zakres robót - kanał sanitarny f 200 mm - 230,0 mb


2. - Stowarzyszenie zwykłe Radosna budowy infrastruktury w Poznaniu.

Zakres robót - kanał sanitarny f 250 mm - 600,0 mb


3. - Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej w ul. Ożarowskiej w Poznaniu.

Zakres robót - sieć wodociągowa 180 mm - 201,00 mb


4. - Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Warpnowskiej w Poznaniu.

Zakres robót - sieć wodociągowa 180 mm - 15,00 mb


5. - Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury w ulicy bocznej od ul.Porzeczkowej w Poznaniu

Zakres robót - sieć wodociągowa 125 mm - 98,00 mb

Pan Błażej Szymankiewicz


6. - Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Kotarbińskiego w Poznaniu.

Zakres robót - budowa nawierzchni - 200,00 m2

Pani Renata Kubiczek - Słomińska


7. - Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Tadeusza Gajcego w Poznaniu.

Zakres robót - budowa nawierzchni - 250,00 mb

- budowa oświetlenia - 250,00 mb


8. - Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Jana Parandowskiego w Poznaniu.

Zakres robót - budowa nawierzchni - 4300,00 m2

- budowa oświetlenia - 232,00 mb

- kanał deszczowy - 63,00 mb


Spotkanie w dniu 16.06.2015 r. w sprawie budowy przepompowni ścieków na ul. Słonecznikowej w Poznaniu.


W trakcie spotkania wypracowano porozumienie polegające na wspólnej budowie kanalizacji sanitarnej w ul..Słonecznikowej. Wykonana I część zadania - budowa kanałów sanitarnych zostanie uzupełniona o budowę przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym.


Miasto dziękuje Panu Ryszardowi Grobelnemu  za 20 - letnią opiekę nad Stowarzyszeniami realizującymi zadania infrastrukturalne. To dzięki jego zaangażowaniu system współrealizacji inwestycji lokalnych osiągnął w Poznaniu niespotykane efekty rzeczowe. W dowód wdzięczności Kapituła Złotej Róży przy Prezydencie Miasta Poznania - wyrózniła byłego Prezydenta - Honorową Złotą Różą.

Załączniki


Pan Alfons Bilski przez wiele lat był czynnie zaangażowany w budowę infrastruktury ulic na terenie osiedla Świerczewo
Kierował pracami w zakresie budowy uzbrojenia i kształtowania ulic na terenie osiedla. Realizował sieci wodociągowe i kanalizacyjne oraz budował nawierzchnię ulic uruchamiając osiedlową wytwórnie płytek chodnikowych.
Zrealizowano około 20 km rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz utwardzono około 10 km ulic
Na wniosek Prezydenta Miasta Poznania w roku 2014 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi - odznaczenie wręczał Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski.

Załączniki


Było miło i sympatycznie

Załączniki


   Kapituła   Złotej    Róży     przy    Prezydencie    Miasta    Poznania - na wniosek Rad Osiedlowych wyrózniła członków Stowarzyszeń działających na rzecz społeczności lokalnych :

Srebrna Róża

Rok 2015

1. - Arleta Matuszewska - Osiedle Strzeszyn

2. - Małgorzata Paluszczak - Ćwiertnia - Osiedle Strzeszyn

3. - Wojciech Bratkowski - Osiedle Strzeszyn

4. - Agnieszka Gabrysiak - Aquanet

5. - Ewa Dziejma - Osiedle Smochowice

6. - Dorota Cymerys - Osiedle Podolany

7. - Jan Leszek Leszczyński - Osiedle Podolany

8. - Bolko Matuszewski - Osiedle Podolany

9. - Mikołaj Illukowicz - Osiedle Podolany

10. - Małgorzata Strecker - Osiedle Podolany

11. - Artur Kosonowski - Osiedle Podolany

12. - Monika Jankowska - Osiedle Podolany

13. - Tomasz Jankowski - Osiedle Podolany

14. - Andrzej Szypura - Wykonawca


Stowarzyszenia,   które   zamierzają   realizować   inwestycje      lokalne   w roku 2015 - otrzymały z rąk Prezydenta Miasta Poznania  zapewnienie wspólnego finansowania zadania.           

                                                                                          

 1. Stowarzyszenie ul.Cytrynowa
 2. Stowarzyszenie ul. Michałowo
 3. Stowarzyszenie ul. Kotarbińskiego
 4. Stowarzyszenie ul. Deszczowa
 5. Stowarzyszenie ulica Parandowskiego
 6. Stowarzyszenie ul. Ożarowska
 7. Stowarzyszenie ul.Nieżychowskiego, Macewicza Rostworowskiego i Piwnika
 8. Stowarzyszenie droga boczna od ul. Szaflarska
 9. Stowarzyszenie ulica boczna od ul. Warpnowska
 10. 10. Stowarzyszenie ulica boczna od ul. Rostworowskiego
 11. 11. Stowarzyszenie ul. boczna od Porzeczkowej
 12. 12. Stowarzyszenie ul. Mleczowa 2011
 13. 13. Stowarzyszenie ul. Okolewo
 14. 14. Stowarzyszenie ul. Tadeusza Gajcego
 15. 15. Stowarzyszenie Radosna
 16. 16. Stowarzyszenie ul. b.od Gospodarskiej

 


Przedstawiciele Stowarzyszeń - to wspólnota wspaniałych ludzi


3 czerwca  2015 roku - Prezydent Miasta Poznania

Pan  Jacek  Jaśkowiak

zaprosił przedstawicieli Stowarzyszeń na coroczne spotkanie  

      rozpoczynające sezon inwestycyjny.                       

Jednocześnie Kapituła Złotej Róży przy Prezydencie Miasta Poznania przedstawi zebranym działaczom społecznym wyróznione osoby za działalność związaną z realizacją inwestycji lokalnych.


7 maja 2015 roku - zmarł Pan dr Alojzy Tadeusz Szelejewski działacz społeczny o niespotykanej energii i niezwykłej charyźmie. Wieloletni projektant i realizator poczynań mieszkańców na terenie Osiedla SMOCHOWICE w Poznaniu. Za swoją wieloletnią działalność w 2011 roku otrzymał Złotą Różę wyróżnienie nadawane przez Kapitułę przy Prezydencie Miasta Poznania.

Panie Olku dziękujemy Ci za wielkie serce i olbrzymie zaangażowanie w sprawy społeczne


4 maja 2015 roku - odbyło sie pod Przewodnictwem Pani Lidii Dudziak posiedzenie Kapituły Złotej Róży - przedstawiona przez Sekretarza Kapituły Pana Zbigniewa Kwiatkowskiego - kandydatura została zaakceptowana jednogłosnie. W trakcie spotkania wybrano Zastępce Przewodniczącej Kapituły - funkcje tę objął Pan Janusz Tomczak wieloletni członek Kapituły. Ponadto zaakceptowana wyróznienia Srebrną Różą - kandydatów przedstawionych przez Rady Osiedlowe.

                  Spotkanie odbywało się przy udziale                                       

     Prezydenta Miasta Poznania Pana Jacka Jaśkowiaka.


27 kwietnia 2015 roku - pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Pana Jakuba Jędrzejewskiego odbyło sie posiedzenie Komisji rozpatrującej oferty inwestorów lokalnych. Przedstawiono Komisli 26 wniosków z czego 15 Stowarzyszeń posiadające Decyzje o pozwoleniu na budowę otzrymało środki finansowe. Komisja podzieliła kwote w wysokoći 2 800 000,00 zł.

O przyznanych środkach Stowarzeszenia zostaną powiadomione pisemnie.