Kalendarium wydarzeń

SPOKOJNYCH I SZCZĘŚLIWYCH

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA - WRAZ Z PODZIĘKOWANIAMI

ZA WSPANIAŁĄ WSPÓŁPRACĘ W REALIZACJI ZADAŃ INFRASTRUKTURALNYCH,

ORAZ POMYŚLNOŚCI W ROKU 2017

ŻYCZĄ

PRACOWNICY ODDZIAŁU REALIZACJI INWESTYCJI Z UDZIAŁEM MIESZKAŃCÓW

I INWESTORÓW ZEWNĘTRZNYCH


 GRUDZIEŃ 2016 rok  !!!!!!!!!

- TO  CZAS  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW  NA  REALIZACJE ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  w  ROKU  2017.  

WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH  ZAPRASZAMY  DO  SIEDZIBY WYDZIAŁU  PRZY  UL.  3 MAJA  46

30 STYCZEŃ 2017  ROK

OSTATNIM  DNIEM  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW


11 grudzień 2016 rok

Uroczyste otwarcie ul. Adamanisa.

Stowarzyszenie realizujące nawierzchnię drogową

w ul. Adamanisa postanowiło na uroczyste otwarcie ulicy zaprosić krewnych

i współracowników  prof.Franciszka Adamanisa.

Spotkanie miało niezwykle uroczysty charakter.

Załączniki


2 GRUDZIEŃ 2016 ROK

Stowarzyszenie Zwykłe Mieszkańców ulicy Tucholskiej

zrealizowało wspólnie z Miastem

budowę chodnika wzdłuż budynków mieszkalnych.

Inwestycja rozwiąże wiele problmów komunikacyjnych szczególnie w okresie

jesienno - zimowym.

Szanowni Państwo w imieniu Miasta serdecznie dziękujemy.

Załączniki


25 LISTOPAD 2016 ROK

Kończenie robót nawierzchniowych.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Fiedlera rozpoczęlo

końcowy eteap robót nawierzchniowych. Zrealizowana nawierzchnia

nie tylko poprawi konfort komunikacyjny mieszkańców - ale również

zwiększy estetykę Osiedla. To wszystko robią wspólnie z Miastem - jego mieszkańcy.

Załączniki


23 LISTOPAD 2016 ROK

ROZPOCZĄŁ SIĘ OKRES KOŃCOWYCH ODBIORÓW.

PRZEDSTAWICIELE STOWARZYSZEŃ,  WYKONAWCY, INSPEKTORA NADZORU

ORAZ INWESTORA DOKONUJĄ PRZEGLĄDU ODBIOROWYCH DOKUMENTÓW

W SIEDZIBIE ODDZIAŁU.

Załączniki


21  LISTOPAD  2016 ROK

Trwa kończenie robót związanych z utwardzeniem

nawierzchni drogowych. Stowarzyszenie  na rzecz budowy

knalizacji i oświetlenia ul. Bogusza - dokonało odbioru zreazlizowanego

zakresu robót. Obecnie nastąpi okres rozliczeń finansowo - rzeczowych

i wraz z końcem roku Stowarzyszenie zakończy działalność.

Załączniki


28  PAŹDZIERNIK  2016 ROK

Kolejna ulica z wybudowaną nawierzchnią oddana do użytku.

Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni ulicy Adamanisa

zrealizowało wspólnie z Miastem zamierzony zakres robót.

Wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz Pani Przewodniczącej

w imieniu Miasta Poznania - serdecznie dziękujemy

Załączniki


21 PAŹDZIERNIK 2016 ROK

Ul. Konatkowska - to następna inwestycja

zrealizowana przez mieszkańców wspólnie z miastem Poznań.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Gertrudy Konatkowskiej

zgłosiło zrealizowane prace do odbioru końcowego.

Wykonane prace zostały odebrane pod względem technicznym

- a Stowarzyszenie przygotowuje się do rozliczeń finansowych

Załączniki


11 PAŹDZIERNIK 2016 ROK

Prace związane z modernizacją nawierzchni drogowej

w ul.Burszty zostały zakończone.

Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Józefa Burszty w dniu

dzisiejszym uzyskało odbiór prac dogowych i przystąpiło

do prac rozliczeniowych. Zrealizowane prace uzyskały pozytywną

opinię Komisji odbiorowej i zgodnie z podpisaną umową

przekarze zbudowaną drogę Miastu.

Załączniki


4 PAŹDZIERNIK 2016 ROK

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej,

oświetlenia i nawierzchni na ul.Gubińskiej zrealizowało

sieć wodociągową. Przygotowywane są wszelkie dokumenty

i czynności związane z odbiorem końcowym.

Załączniki


30 WRZESIEŃ 2016 ROK

Komisja opiniująca wnioski inwestorów lokalnych

spotkała sie na ostatnim w bieżącym roku posiedzeniu.

Przedstawione przez Kierownika Oddziału Realizacji Inwestycji

z Udziałem Mieszkańców Pana Zbigniewa Szelągowicza - propozycje zmian

uzyskały akceptacje Komisji. Przewodniczący Zastępca Prezydenta Miasta Poznania

Pan Tomasz Lewandowski po przeprowadzeniu głosowania -

w imieniu członków Komisji  zaakceptował zmiany.


26 WRZESIEŃ 2016 ROK

Kolejny współinwestor Miasta Poznania buduje nawierzchnię drogową.

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji,drogi i świetlenia ul.Bogusza

realizuje nawierzchnię drogową. Wybudowana droga znacznie poprawi

mieszkańcom ulicy - członkom stowarzyszenia sprawne korzystanie

z budowanego ciągu komunikacyjnego.

Załączniki


22 WRZESIEŃ 2016 ROK

UL. BUDZISŁAWA - prace związane z budową nawierzchni drogowej

zostały zakończone i odebrane przez przyszłego eksploatora -

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH.

Wspólnie zrealizowana droga zostanie przakazana przez

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi, wodociągu i świetlenia

na ul.Budzisława - współinwestorowi - MIASTU.

Załączniki


19 WRZESIEŃ 2016 ROK

Realizacja niawierzchni drogowej o powierzchni ca 820,0 m2

realizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy

Gertrudy Konatkowskiej zbliża się do końca.

Mieszkańcy Podolan od wielu lat współrealizujący zadania infrastrukturalne

z Miastem Poznań - nie ustają w staraniach związanych z poprawą

jakościową  i estetyczną swego Osiedla.

Załączniki


16 WRZESIEŃ 2016 ROK

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi, wodociągu

i oświetlenia na ul.Budzisława -  zakończyło realizację podjętych zobowiązń.

Wielkie zaangażowanie mieszkańców oraz znaczny udział finansowy pozwoliło

wzbogacić ulicę Budzisława o urządzenia komunalne.

Szanowni mieszkańcy - Członkowie Stowarzyszenia w imieniu Miasta Poznania

serdecznie dziękujemy.

Załączniki


12 WRZESIEŃ 2016 ROK

Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni ul.Adamanisa w Poznaniu

kontynuuje realizację nawierzchni drogowej. Dobra pogoda i sprawność

wykonawcy pozwala spokojnie oczekiwać w najbliższym czasie zakończenia robót.   

Mamy nadzieje,że solidarność członków Stowarzyszenia pozwoli na

wspólną radość związaną z końcowym odbiorem robót.

Załączniki


7 WRZESIEŃ 2016 ROK

Trwają intensywne prace związane z budową

nawierzchni drogowej w ul.Burszty w Poznaniu

Z wielką przyjemnością informujemy, że mieszkańcy naszego miasta

zorganizowani w Stowarzyszeniu na rzecz  budowy ulicy Józefa Burszty

dołączyli do wielkiej rzeszy uczestników współfinansujących razem z Miastem

urządzenia infrastrukturalne.

Serdecznie dziękujemy.

Załączniki


11 SIERPIEŃ 2016 ROK

Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni

ul.Adamanisa w Poznaniu

...." Z radością informuję, ze w dniu 8.08.2016 wykonawca wszedł na płac budowy.

Wytyczono trasę kanalizacji deszczowej, zwieziono rury PVC,

oznakowano miejsca studzienek, rozpoczęto roboty rozbiórkowe "......

Serdecznie pozdrawiam
Przewodnicząca Stowarzyszenia

Załączniki


10 SIERPIEŃ 2016 ROK

Stowarzyszenie na rzecz budowy sieci wodociągowej,

siei energetycznej niskiego napięcia,

utwardzenia dorogi dojazdowej przy ul Huby Moraskie,

zrealizowało sieć wodociągową o długości ok. 225,00 mb.

W imieniu Miasta Poznania serdecznie dziękujemy.

Załączniki


3 SIERPIEŃ 2016 ROK

Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Józefa Burszty

rozpoczęło realizację zadania. Wybrany w drodze procedury przetargowej

wykonawca rozpoczął korytowanie drogi oraz przygotowanie i wytyczanie

chodników. Mamy nadzieje, ze realizacja zadania przebiegać będzie sprawnie i terminowo.

Załączniki


27 LIPIEC 2016 ROK

Stowarzyszenie na rzecz budowy drogi, wodociągu

i oświetlenia na ul. Budzisława w Poznaniu.

Decyzją mieszkańców ulicy wspólnie z Miastem Poznań zostanie

 zrealizowany następujący zakres robót :

- kanalizacja deszczowa -  105,00 mb

- nawierzchnia ulicy     -     830,00 m

Załączniki


21 LIPIEC 2016 ROK


Budujemy sieć wodociągową oraz kanał sanitarny.

Stowarzyszenie na rzecz budowy infrastruktury

wodno - kanalizacyjnej  "  Gospodarska  " w Poznaniu doprowadza

sieć wodną i kanalizacyjną umożliwiając realizacji budynków mieszkalnych.

Następny obszar naszego miasta zamienia się w osiedle mieszkaniowe.

Załączniki


18 LIPIEC 2016 ROK

Stowarzyszenie na rzecz budowy ul.Fiedlera

 w Poznaniu postanowiło wspólnie z Miastem wzbogacić urządzenia

infrastrukturalne  związane z miejscem zamieszkania.

Mieszkający na ul.Fiedlera członkowie Stowarzyszenia postanowili wybudować

50 mb kanalizacji deszczowej, 390 mb oświetlenia ulicznego

oraż utwardzić drogę o powierzchni 2 800 m2.

Załączniki


22 CZERWIEC 2016 ROK

Stowarzyszenie na rzecz budowy kanalizacji,

drogi i oświetlenia ul. Bogusza w Poznaniu postanowiło zmienić swoje otoczenie.

Mieszkający na ul.Bogusza członkowie Stowarzyszenia są przygotowani

na zrealizowanie nawierzchni drogowej wraz z odwodnieniem

o powierzcni 1 513,00 m2.

Myślę,  że wraz z pomocą Miasta zadanie to zostanie zrealizowane.

Załączniki


8 CZERWIEC 2016 ROK

Stowarzyszenie na rzecz budowy nawierzchni ul.Adamanisa w Poznaniu

przystępuje do realizacji sieci kanalizacyjnej wraz z budową nawierzchnni drogowej.

Posiadane pozwolenie na budowę wraz dokumentacją projektową

pozwalają  Stowarzyszeniu na przystąpienie do procedury przetargowej

Załączniki


6 CZERWIEC 2016 ROK

Stowarzyszenie na rzecz budowy ulicy Gertrudy Konatkowskiej

rozpoczęło procedurę przetargową związaną z wyborem wykonawcy robót drogowych.

Determinacja i wielkie zaangażowanie członków Stowarzyszenia w realizację

podjętego projektu budowy nawierzchni daje gwarancje

na pozytywny efekt końcowy.

Szanowni Państwo POWODZENIA !!!!!!

Załączniki


2 CZERWIEC 2016 ROK

Stowarzyszenie   na  rzecz   budowy ulicy  Józefa  Burszty w Poznaniu

zakończyło przygotowania do rozpoczęcia realizacji zadania

Wybrany w drodze przetargu wykonawca przystępuje do rozpoczęcia budowy

Z wielką przyjemnością informujemy, że następna modernizacja nawierzchni

drogowej realizowana jako współinwestycja mieszkańców i miasta Poznania

dołączy do wielu tego typu zadań.

Załączniki


12 MAJ 2016 ROK

Już po raz siódmy zebrała się " Kapituła Złotej Róży " działająca przy Prezydencie Miasta Poznania  i po raz kolejny był problem z wyborem kandydata do tego wyróżnienia.

Działalność mieszkańców naszego miasta jest tak intensywna,

że z każdym rokiem wzrasta liczba ludzi realizujących

inwestycje w systemie współfinansowania zadań z miastem Poznań.

Z pośród przedstawionych kandydatów członkowie Kapituły wybrali jednogłośnie

Panią Czesławę Wasielewską działającą na terenie Osiedla Fabianowo.

Jako wieloletnia Dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 52 w Poznaniu potrafiła w ramach wspólnych działań z miastem

wyposażyć osiedle Fabianowo w niezbędną infrastrukturę techniczną,  na którym zrealizowano:

Osiedle Fabianowo

- sieć gazowa - 10 000,00 mb

- kanalizacja sanitarna - 7 000,00 mb

- sieć wodociągowa - 4 000,00 mb

SZANOWNA PANI CZESŁAWO WIELKIE PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE

Załączniki


Ponadto Kapituła wyróżniła 10 osób Srebrną Różą działających w roku 2015 na terenie miasta Poznania

1. -  Anna Wołejszo - Stowarzyszenie Parandowskiego

2. -  Karol Andrzejczak - Stowarzyszenie Parandowskiego

3. -  Karolina Schultek - Stowarzyszenie Gajcego

4. -  Joanna Spychała - Stowarzyszenie Gajcego

5. -  Stanisław Dylak - Stowarzyszenie Gajcego

6. -  Bożena Kaczmarek - Stowarzyszenie Fabianowo

7. -  Andrzej Biegański - Stowarzyszenie Fabianowo

8. -  Paulina Polowczyk - Stowarzyszenie Roztworowskiego

9. -  Dariusz Kaczmarek - Stowarzyszenie Szmaragdowa

10. - Michał Skrzypczyński - Stowarzyszenie Mroźna

W imieniu Kapituły Złotej Róży -

wyróżnienia wręczał Pan JACEK JAŚKOWIAK PREZYDENT MIASTA POZNANIA

oraz PAN JANUSZ TOMCZAK  - Zastępca Przewodniczącego Kapituły Złotej Róży

Załączniki


ZAPEWNIENIE FINANSOWANIA

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA POZNIANIA

PAN ARKADIUSZ STASICA

w imieniu Komisji Rozpatrującej Oferty inwestorów lokalnych

wręczał pisemne zapewnianie o współfinansowaniu zadań inwestycyjnych Stowarzyszeniom

jako współrealizatorów zadań infrastrukturalnych.

1.  - Stowarzyszenie Bogusza

2.  - Stowarzyszenie ul. Huby Moraskie

3.  - Stowarzyszenie ul. Kopcowa,Radłowa

4.  - Stowarzyszenie ul. Gospodarska

5.  - Stowarzyszenie ul. Adamanisa

6.  - Stowarzyszenie ul. Konatkowskiej

7.  - Stowarzyszenie ul. Strzyżowska

8.  - Stowarzyszenie ul. Boya - Żeleńskiego, Fiedlera

9.  - Stowarzyszenie ul. Burszty

10.- Stowarzyszenie ul. Tucholska

11.- Stowarzyszenie ul. Podjaryszki

12.- Stowarzyszenie ul Budzisława

13.- Stowarzyszenie ul. Okolewo

14.- Stowarzyszenie ul. Gubińska

15.- Stowarzyszenie ul. Gościnna Popularna

16.- Stowarzyszenie ul. b.Strzyżowska

17.- Stowarzyszenie ul.Kotarbińskiego

18.- Stowarzyszenie Browarna

Załączniki


ZAKOŃCZENIE CZĘŚCI OFICJALNEJ

KOŃCZĄC CZĘŚĆ OFICJALNĄ

PREZYDENT MIASTA POZNANIA PAN JACEK JAŚKOWIAK

ZAPROSIŁ UCZESTNIKÓW SPOTKANIA DO SKORZYSTANIA

Z PRZYGOTOWANEGO POCZĘSTUNKU ORAZ DO SKORZYSTANIA

Z PORAD STOWARZYSZEŃ KOŃCZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W SYSTEMIE INWESTYCJI LOKALNYCH.

Załączniki


4 MAJ 2016 ROK

Prezydent Miasta Poznania

Pan  Jacek  Jaśkowiak

zaprosił przedstawicieli Stowarzyszeń na coroczne spotkanie  

      rozpoczynające sezon inwestycyjny.    

                  

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 maja 2016 roku o godz.17 30

w Białej Sali Urzędu Miasta Poznania

Jednocześnie Kapituła Złotej Róży przy Prezydencie Miasta Poznania przedstawi zaproszonym gościom wyróznione osoby za działalność związaną z realizacją inwestycji lokalnych.


18 KWIECIEŃ 2016 ROK

 Pod Przewodnictwem Pani Lidii Dudziak odbyło się posiedzenie Kapituły Złotej Róży

- przedstawiona przez Pana Zbigniew Szelągowicza    - kandydatura została zaakceptowana jednogłosnie.

W trakcie spotkania powitano nowowybranego członka Kapituły - Pana Jerzego Soczkę Laureata Złotej Róży Nr 3

Ponadto zaakceptowano wyróżnienia Srebrną Różą - kandydatów przedstawionych przez Rady Osiedlowe.

                  Spotkanie odbyło się pod patronatem                                      

       Prezydenta Miasta Poznania

Pana Jacka Jaśkowiaka.


Z WIELKĄ PRZYJEMNOŚCIĄ INFORMUJEMY, ŻE DNIA 18 KWIETNIA 2016 ROKU

OBRADUJE KAPITUŁA ZŁOTEJ RÓŻY

WYRÓŻNIENIE PRZYZNAWANE DLA WIELOLETNICH REALIZATORÓW

INWESTYCJI LOKALYCH.

DZIAŁAJĄCA POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA -  PANA JACKA JAŚKOWIAKA  - KAPITUŁA ZBIERA SIĘ JUŻ PO RAZ 7 I PRZYZNAJE WYRÓŻNIENIA CZŁONKOM STOWARZYSZEŃ WSPÓŁREALIZUJĄCYCH ZADANIA INFRASTRUKTURALNE Z MIASTEM POZNAŃ. O WYNIKU PRACY KOMISJI POINFORMUJEMY OSOBNYM KOMUNIKATEM


KOMISJA OPINIUJĄCA WNIOSKI INWESTORÓW LOKALNYCH

REALIZUJĄCYCH ZADANIA INFRASTRUKTURALNE

WSPÓLNIE Z MIASTEM POZNAŃ ZAKOŃCZYŁA PRACE.

WSZYSTKIE ZADANIA POSIADAJĄCE POZWOLENIA NA BUDOWĘ

ZOSTAŁY ZAOPINIOWANE POZYTYWNIE.


10 MARCA 2016 ROK

POD PRZEWODNICTWEM ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

PANA ARKADIUSZA STASICY

ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE KOMISJI ROZPATRUJĘCEJ WNIOSKI

INWESTORÓW LOKALNYCH.

KOMISJI ZOSTANIE PRZEDSTAWIONYCH 29 WNIOSKÓW

A PRZEWIDZIANE DO PODZIAŁU ŚRODKI TO 2 800 000,OO ZŁ


 STYCZEŃ 2016 rok  !!!!!!!!!

- TO  CZAS  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW  NA  REALIZACJE ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  NA  ROK  2016.  

WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH  ZAPRASZAMY  DO  SIEDZIBY WYDZIAŁU  PRZY  UL.  3 MAJA  46

30 STYCZEŃ 2016  ROK

OSTATNIM  DNIEM  PRZYJMOWANIA  WNIOSKÓW