Sąd Okręgowy na planie Dodaj obiekt - Sąd Okręgowy

Sąd Okręgowy

Opis

 • Krajowy Rejestr Karny
 • Wydział II Cywilny Odwoławczy
 • Wydział V Penitencjarny
 • Wydział VII Ubezpieczeń Społecznych
 • Wydział VIII Ubezpieczeń Społecznych
 • Sekcja lekarska i gabinety lekarskie
 • Wydział XI Wizytacyjny
 • Wydział XV Cywilny Odwoławczy
 • Oddział Inwestycji i Remontów
 • Oddział Finansowo - Rachunkowy
 • Referat Socjalny
 • Specjalista ds. Elektronicznych Urządzeń Ewidencyjnych
 • Biuro Rzecznika Prasowego
 • Specjalista ds. BHP i P.poż
 • Oddział Administracyjny 
 • Oddział Gospodarczy
 • Oddział Informatyczny
 • Obrót Prawny z Zagranicą
 • Wydział Prezydialny
 • Oddział Kadr
 • Wydział XII Cywilny 
Wróć do listy