Skład osobowy Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji

W skład Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2019 - 2022 wchodzą:

1) czworo przedstawicieli Rady Miasta Poznania:

a) Agnieszka Lewandowska,

b) Henryk Kania,

c) Przemysław Alexandrowicz,

d) Pawel Sowa.

2) czworo przedstawicieli Prezydenta Miasta:

a) Andrzej Białas,

b) Justyna Makowska,

c) Magdalena Pietrusik-Adamska,

d) Marzena Warchoł,

3) dziewięcioro przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

a) Ewa Gałka,

b) Łukasz Garczewski,

c) Justyna Kalina Ochędzan,

d) Maciej Walczak,

e) Rafał Zawadzki,

f)  Paweł Gogołek,

g) Marcin Halicki,

h) Jakub Kotnarowski,

i) Aleksandra Orchowska.

Prezydium Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

  • Przewodniczący - Łukasz Garczewski
  • Zastępcy - Ewa Gałka i Jakub Kotnarowski