Skład osobowy Rady Rodziny Dużej II kadencji i Prezydium

Zarządzeniem Nr 235/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 kwietnia 2015 roku powołany został skład osobowy Rady Rodziny Dużej II kadencji:

1) pan Przemysław Alexandrowicz - reprezentujący Radę Miasta Poznania;
2) pan Marek Sternalski - reprezentujący Radę Miasta Poznania;
3) pani Beata Urbańska - reprezentująca Radę Miasta Poznania;
4) pani Zofia Grześkowiak - reprezentująca Prezydenta Miasta Poznania;
5) pani Zyta Jankowiak - reprezentująca Prezydenta Miasta Poznania;
6) pani Alicja Szcześniak - reprezentująca Prezydenta Miasta Poznania;
7) pani Anna Dyndul - reprezentująca organizacje pozarządowe;
8) pani Elżbieta Lachman - reprezentująca organizacje pozarządowe;
9) pani Anna Michalak  - reprezentująca organizacje pozarządowe;
10) pani Monika Ławrynowicz - reprezentująca organizacje pozarządowe;
11) pan Łukasz Tylkowski - reprezentujący organizacje pozarządowe;
12) pan Paweł Wosicki - reprezentujący organizacje pozarządowe;
13) pan Szymon Wytykowski - reprezentujący organizacje pozarządowe.

W dniu 15 maja 2015 roku członkowie Rady Rodziny Dużej wybrali Prezydium w składzie:

Przewodniczący: p. Paweł Wosicki

Wiceprzewodniczący: p. Szymon Wytykowski

Wiceprzewodnicząca: p. Elżbieta Lachman

Sekretarz: p. Anna Dyndul

Skarbnik: p. Łukasz Tylkowski

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej