Poznań bez barier - sport osób z niepełnosprawnością

Są koło nas, tuż obok.. Każda chwila jest dla nich wyzwaniem, próbą udowodnienia sobie i społeczeństwu, że potrafią żyć normalnie, bez barier i ograniczeń.

Mowa o osobach z różnego rodzaju niepełnosprawnością, tych którzy w świecie XXI wieku próbują udowodnić, że najlepszą drogą ku integracji społecznej jest sport. Ta forma aktywności życiowej, obok pełnionej funkcji zdrowotnej i rehabilitacyjnej, pozwala na kształtowanie pozytywnych relacji społecznych. Niepełnosprawni bowiem, podczas zawodów pokazują, że można bić rekordy w pływaniu, lekkiej atletyce, koszykówce, czy w dziesiątkach innych dyscyplin sportowych.

 "Tyle wiemy o sobie ile nas sprawdzono" - dajmy szansę sprawdzić się zarówno niepełnosprawnym, w realizacji własnych marzeń o sukcesie i przezwyciężeniu własnych słabości, jak również nam samym. Sport bowiem jest płaszczyzną odczuwanego zrozumienia i akceptacji, tym samym zmniejsza istniejące dystanse społeczne.

Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania wspiera rozwój sportu osób z niepełnosprawnością poprzez dofinansowanie stałych - całorocznych zajęć szkoleniowych w różnych dyscyplinach sportowych. oraz organizacji współzawodnictwa sportowego. Działania te przynoszą wymierne sukcesy o czym świadczą osiągnięcia zawodników na arenach międzynarodowych.


Zajęcia sportowe w 2013 roku.

ZałącznikiSukcesy poznańskich sportowców

Załączniki