Dodaj obiekt - Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN

Opis

Hanna Maciejewska - Prezes Stowarzyszenia "GEN"

Cele

 • wszechstronna pomoc dzieciom z rzadkimi zespołami uwarunkowanymi genetycznie, ich rodzin, opiekunów i specjalistów - praktyków,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji, rehabilitacji, opieki i pracy na rzecz dzieci z rzadkimi zaburzeniami genetycznymi,
 • zorganizowanie banku danych na temat rzadkich zaburzeń genetycznych,
 • popularyzacja problemu niepełnosprawności złożonej na podłożu genetycznym,
 • wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
 • współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i świecie.

Formy

 • prowadzenie portalu tematycznego,
 • organizowanie i współorganizowanie różnych form szkolenia - konferencje, sympozja, seminaria,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, rehabilitacji, edukacji,
 • organizowanie turnusów i warsztatów rehabilitacyjnych,
 • organizowanie grup wsparcia i integracja środowiska,
 • zbieranie i przekazywanie informacji, organizowanie baz danych,
 • popularyzacja problemów dzieci z rzadkimi zaburzeniami genetycznymi,
 • wydawanie poradników, informatorów i biuletynów,
 • współpraca z mediami,
 • kontakty z innymi organizacjami na świecie i współpraca z zagranicą.

Prowadzone placówki

Punkt Konsultacyjny Psychologiczno-Pedagogiczny dla rodziców i dzieci z zaburzeniami genetycznymi (Przedszkole nr 53 os. Lecha 14).Centrum Edukacyjne GENu:   - Porady, Informacje, Konsultacje - bezpłatna pomoc prawna i psychologiczna bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia oraz za pośrednictwem telefonu i Internetu   - szkolenia z cyklu: "Wiedza specjalistów kluczem do samodzielnego życia" - adresowane do specjalistów zawodowo mających kontakt z osobami/dziećmi z niepełnosprawnościami, zwłaszcza o podłożu genetycznym (lekarzy, rehabilitantów, terapeutów, psychologów, pedagogów, pracowników placówek socjalnych oraz studentów kierunków przygotowujących do pracy w zawodach o takim profilu)

Wróć do listy