Stypendia dla młodych badaczy

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Poznania, Wydział Kultury - sekretariat, Plac Kolegiacki 17, pokój 257 (II piętro), tel. 61 878 54 55, 61 878 58 49

Termin i sposób załatwienia

Termin składania wniosków na 2017 rok - do 30 kwietnia 2017 r.

Podstawa prawna

  1. Uchwała Nr LXV/491/II/97 Rady Miasta Poznania z dnia 16 grudnia 1997 roku w sprawie ustanowienia stypendiów dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego.
  2. Uchwała Nr VIII/64/VI/2011 Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Inne informacje

  1. Stypendia przyznawane są przez Kapitułę Nagrody Naukowej Miasta Poznania.
  2. Prawo zgłaszania kandydatów do stypendiów przysługuje: Radnym Rady Miasta Poznania, członkom Kapituły, władzom Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, uczelniom wyższym, placówkom naukowym i stowarzyszeniom naukowym.
  3. Stypendia przyznawane są wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz.

Załączniki