Organizowanie Społeczności Lokalnej

Urząd Miasta Poznania i Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL zapraszają do uczestnictwa w szkoleniu na temat: "Organizowanie Społeczności Lokalnej".

DLA KOGO SZKOLENIE?

Szkolenie dedykowane jest dla osób i instytucji, których głównym celem jest podejmowanie działań ukierunkowanych na aktywizację i rozwój społeczności lokalnych. W szczególności dla przedstawicieli: samorządu lokalnego oraz instytucji mu podległych, ośrodków pomocy społecznej i domów kultury, organizacji pozarządowych oraz społeczników, liderów i działaczy lokalnych oraz wszystkich osób, które widzą potrzebę zmian lokalnego środowiska.

MIEJSCE SZKOLENIA:

Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań

LICZBA UCZESTNIKÓW: 20 osób / szkolenie

TERMINY SZKOLEŃ:

Grupa I    4-6 października 2017r.     g. 10:00 - 16:00      

Grupa II   9-11 października 2017r.   g. 12:00 - 18:00      

Grupa III  8-10 listopada 2017r.         g. 15:00 - 21:00

ZGŁOSZENIA

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać na adres: cil@um.poznan.pl
Zgłoszenia przyjmowane do 4 października lub do wyczerpania miejsc.

Decyduje kolejność zgłoszeń!
Szczegółowe informacje pod numerem tel.: 61 878 56 34

Załączniki