Dodaj obiekt - Telefony alarmowe i pogotowia

Oficer Dyżurny Straży Miejskiej

Opis

Zgłoszeń  można dokonywać:

  • telefonicznie -  tel. 986 (połączenie bezpłatne)
  • korzystając z formularza internetowego w systemie on-line
  • wysyłając sms na nr  606-986-986 (dla osób niesłyszących)
  • wysyłając mms na adres - sm@um.poznan.pl
  • na numer fax 61-852-41-51
  • pocztą elektroniczną na adres - sm@um.poznan.pl
  • listownie na adres: Straż Miejska Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841Poznań

Zgłaszając interwencję za pomocą  formularza internetowego w systemie online  potwierdzenie zgłoszenia interwencji następuje w terminie 3 dni.

Wróć do listy