Wypożyczenia sprzętu do nauki ratownictwa medycznego

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa dysponuje manekinami do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej (modele osób dorosłych i niemowlaków), szynami Kramera, regulowanymi kołnierzami służącymi do zabezpieczenia odcinka szyjnego kręgosłupa oraz zestawami do pozoracji ran.

Bliższe informacje na temat wypożyczenia sprzętu do nauki ratownictwa medycznego można uzyskać u Jakuba Staszewskiego, inspektora ds. szkoleń i komunikacji społecznej, tel. 8-78-50-68,e - mail: jakub_staszewski@um.poznan.pl