Ważne adresy

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu

Al. Marcinkowskiego 3
60-967 Poznań

tel. 61/852 35 07
www.poznan.wiih.gov.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

tel. (48) 22 2625800
www.knf.gov.pl/index.html

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

tel.22 55 60 800
www.uokik.gov.pl

Arbiter Bankowy

ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
tel. (22) 48 68 180, 48 68 190
www.zbp.pl

Biuro Rzecznika Finansowego

Al. Jerozolimskie 87,
02-001 Warszawa

tel. 22 333 73 26
www.rf.gov.pl

Urząd Lotnictwa Cywilnego

ul. M. Flisa 2, 02-247 Warszawa

22 520 72 00
www.ulc.gov.pl

Urząd Regulacji Energetyki

ul.Chłodna 64, 00-872 Warszawa

tel: 22 661 61 07, 22 661 61 66
www.ure.gov.pl

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Poznaniu

ul. Kasprzaka 54, Poznań
www.uke.gov.pl

Federacja Konsumentów w Poznaniu

ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań
tel/fax 61 851-61-52
http://www.federacja-konsumentow.org.pl/

Europejskie Centrum Konsumenckie

Plac Powstańców Warszawy 1 (vis a vis NBP)
VI piętro
00-950 Warszawa
tel. 22 55 60 118
www.konsument.gov.pl

Rzecznik Praw Pacjenta
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa

Sekretariat:
tel. (22) 532 - 82 - 50
http://www.bpp.gov.pl/

Główny Inspektorat Sanitarny (Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu)

ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznań
www.gis.gov.pl