Wspieranie rozwoju gospodarczego, promocja miasta oraz informatyka

W projekcie budżetu zaplanowano na ten cel środki w wysokości 6 670 914 zł

Zadania te realizowane są przez następujące jednostki:

-        Gabinet Prezydenta,

-        Biuro Obsługi Inwestorów,

-        Wydział Rozwoju Miasta,

-        Wydział Gospodarki Komunalnej,

-        Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa,

-        Wydział Sportu.

Zmniejszenie wydatków bieżących w tej dziedzinie o 28,7 % w stosunku do 2015 roku wynika m. in. obniżenia kwoty wydatków na promocję Miasta.

W ramach przedsięwzięć zaplanowanych na 2016 realizowane będą m.in.:

-        działania z zakresu promocji szkolnictwa wyższego i zawodowego oraz promocji rynku pracy, zagranicznej kampanii Akademickiego Poznania,

-        promocję walorów gospodarczych i inwestycyjnych Miasta poprzez dotarcie
ze szczegółową i szczegółową informacją do określonego odbiorcy,

-        wsparcie powstania i rozwoju przedsiębiorstw oraz promowanie przedsiębiorczości,

-        rozwój współpracy poznańskich uczelni i jednostek naukowych z przedsiębiorstwami,

-        podejmowanie działań promocyjnych w trakcie współorganizowania imprez sportowych.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej