Współpraca z NGO w dziedzinie edukacji antydyskryminacyjnej - oferty

Do poznańskich szkół trafił pomocnik dydaktyczny, który stanowi wsparcie
nauczycieli i nauczycielek w planowaniu i projektowaniu zajęć dodatkowych
z obszaru przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu.
Pomocnik w wersji pdf jest dostępny pod adresem http://www.poznan.pl/mim/main/edukacja-antydyskryminacyjna,p,35669,36199.html

Jednym z ocenianych elementów projektu jest współpraca z innymi podmiotami
przy realizacji projektu (2 punkty na 8).
Zapraszamy do skorzystania z oferty organizacji pożytku publicznego w zakresie
współpracy przy realizacji zajęć.

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej