Współpraca z radami osiedli

Program "Bezpieczne miasto" jest programem cząstkowym Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości. Ma on za zadanie:

  • obniżenie stopnia przestępczości,
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców,
  • wypracowanie poczucia współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.

Od 2005 r. Rada Miasta Poznania realizując inicjatywy Samorządów Pomocniczych Miasta Poznania, kupuje sprzęt sportowy z przeznaczeniem na doposażenie osiedlowych i szkolnych ośrodków sportowych. Zakupiono m.in.: ścianki wspinaczkowe i komplety stacjonarnych siłowni zewnętrznych. Dodatkowo wyposażono w niezbędny sprzęt skate park, boiska do gry w koszykówkę, boiska do gry w siatkówkę oraz siłownie wewnętrzne. Zamontowano także kilkadziesiąt sztuk stacjonarnych stołów do gry w tenisa stołowego.

Równocześnie wspólnie z radami osiedli dofinansowywano zakup i montaż monitoringu wizyjnego w placówkach oświatowych w celu poprawienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa informuje, że możliwe jest dofinansowanie inicjatyw obywatelskich samorządów pomocniczych, przede wszystkim w zakresie stworzenia możliwości zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, polegające na wyposażaniu przyosiedlowych i przyszkolnych ośrodków sportowych w stacjonarny sprzęt sportowy. 

Wszelkich informacji dotyczących szkoleń udziela inspektor Krzysztof Kapitaniuk, tel. 0 61 8785079, 0 694469573, email: krzysztof_kapitaniuk@um.poznan.pl

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej