Jak założyć Stowarzyszenie?

Aby przystąpić do realizacji infrastruktury z Miastem należy założyć stowarzyszenie zwykłe, które jest prostszą i łatwiejszą jego formą. Podstawowym aktem prawnym regulującym problematykę stowarzyszeń, ich zakładania i funkcjonowania jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach,. Zgodnie z w/w ustawą do utworzenia stowarzyszenia wystarczą minimum 3 osoby fizyczne. To członkowie stowarzyszenia decydują o jego nazwie i celu powstania np. Stowarzyszenie na rzecz budowy (wodociągu, sieci kanalizacyjnej, drogi, oświetlenia) w ul...................

Ponadto członkowie ustalają siedzibę stowarzyszenia, teren działań oraz regulamin działalności. Do zadań członków powołanego stowarzyszenia należy również wybór przedstawiciela, który będzie ich reprezentował.

Kolejnym etapem jest pisemne zgłoszenie, chęci utworzenia Stowarzyszenia, do Wydziału Spraw Obywatelskich na ul. Libelta 16/20. Do wniosku należy dołączyć regulamin stowarzyszenia.

Czy wydaję się to dość skomplikowane? Proszę wierzyć, że nie. Wystarczy tylko chcieć.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej