Wyniki głosowania w Poznaniu


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wypłata diet za pracę w okw

Uprzejmie informujemy, że diety za pracę w obwodowych komisjach wyborczych zostaną przekazane na podane przez Państwa numery kont bankowych do dnia 10 listopada 2018 r.


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W sekcji załączniki poniżej zamieszczone zostały:

- wyciąg z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego (dane dot. wyborów do Rady Miasta Poznania - od str. 5, dot. wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - od str. 9);

- wyciąg z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego (dane dot. wyborów Prezydenta Miasta Poznania - od st. 3).

Załączniki