Wymiana lub modernizacja urządzeń, instalacji lub pojazdów

W zakresie wymiany lub modernizacji urządzeń, instalacji lub pojazdów na terenie Miasta Poznania w latach 2016 - 2018 realizowano głównie przedsięwzięcia z następującego zakresu:

  • wymiana i/lub modernizacją instalacji ogrzewania (np.: wymiana lub remont kotła centralnego ogrzewania),
  • instalacja węzła cieplnego w miejsce kotłowni olejowej,
  • remontem instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
  • wymiana grzejników wraz z termozaworami,
  • wymiana oświetlenia na energooszczędne,
  • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, itp.

Przykłady konkretnych realizacji przedstawiono w załączniku:

Załączniki

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej