Zabezpieczenie przeciwpożarowe Miasta

Jednym z zadań gminy i powiatu zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym jest ochrona przeciwpożarowa.

Zabezpieczenie Miasta stanowi 7 jednostek Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych podległych pod Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej:

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 1, Poznań, ul. Wolnica 1

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2, Poznań, ul. Grunwaldzka 16a

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 3, Poznań, ul. Warszawska 349

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 4, Poznań, ul. Hetmańska 82

Jednostka Ratowniczo -Gaśnicza nr 5, Poznań, os. Bolesława Chrobrego 122

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 6, Poznań, ul. Rudzka 1

Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 7, Poznań, ul. Bobrzańska 6

oraz 5 jednostek ochotniczej straży pożarnej:

Ochotnicza Straż Pożarna Poznań - Głuszyna

Ochotnicza Straż Pożarna Poznań - Krzesiny

Ochotnicza Straż Pożarna Osiedle Kwiatowe

Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwa Wodnego Mistral

Ochotnicza Straż Pożarna Grupa Ratownictwa Specjalistycznego.

Ponadto na terenie Portu Lotniczego - Ławica działa Lotniskowa Straż Pożarna, na terenie 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach działa Jednostka Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz w MPK Zakładowa Służba Ratownicza. Wymienione wyżej jednostki są odpowiedzialne za zabezpieczeniepod względem przeciwpożarowym własnych terenów i obiektów.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, nakłada na gminę obowiązek ponoszenia kosztów związanych z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej jednostek ochotniczej straży pożarnej. 

W związku z powyższym Miasto dotuje działalność OSP. W celu poprawy ochrony przeciwpożarowej, Miasto dofinansowuje także zakupy sprzętu ratowniczego i niektóre inwestycje prowadzone przez Komendę Miejską PSP.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej