Zagrożenie powodziowe Poznania

Miejsca potencjalnie zagrożone podtopieniem i zalaniem na terenie miasta Poznania.

a)      tereny zagrożone zalaniem spowodowane wysokim stanem rzeki Warty

 • Ujęcie Wody Mosina - Krajkowo, (poza terenem m. Poznań - (L))
 • rejon ul. Starołęckiej - budynki mieszkalne i gospodarcze nr 274, 276, 278, 294, 296, 310, 312, (P)
 • ujęcie wody na Dębinie Aquanet S.A, (L)
 • rejon klubów sportowych przy ul. Piastowskiej, (L)
 • rejon klubów sportowych na wysokości os. Piastowskiego oraz Ośrodek Przywodny ,,Rataje" POSiR, (L)
 • Przepompownia Ścieków Garbary, (L)
 • ul. Zagórze, (P)
 • komora rozdziału ścieków oraz syfony przy ul. Serbskiej, (L)
 • Rodzinne Ogródki Działkowe "Urodzaj"- ul. Lechicka, (L)
 • Centralna Oczyszczalnia Ścieków Aquanet S.A (ul. Gdyńska 1 -
  Koziegłowy) wprawdzie leżąca poza granicami miasta, jednakże stanowiąca newralgiczny  punkt systemu ściekowego miasta, (P)
 • posesja, ul. Nadwarciańska 40. (L)

b)     tereny zagrożone zalaniem od przesiąków pod wałami oraz niewydolności kanalizacji ogólnospławnej:

 • budynek mieszkalny, ul. Ku Dębinie 1/1, (L)
 • leśniczówka Zarządu Zieleni Miejskiej, ul. Ku Dębinie 1/3, (L)
 • ogródki działkowe Rod "Dębinka", ROD "Bielniki", ROD im. Jana Mazurka, ROD im. Paszkowiaka, ROD im. Kościuszki, (L)
 • Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. Droga Dębińska 21. (L)

c)      tereny zagrożone ze względu na gwałtowne opady deszczu (odcinki ulic):

 • Osiedle Morasko rejon ulicy Hodowlanej, Nad Różanym Potokiem, Huby Moraskie, (L)
 • Osiedle Umultowo, rejon ul. Nadwarciańskiej, (L)
 • skrzyżowanie ul. Nad Wierzbakiem z al. Wielkopolską, (L)
 • Stare Miasto - kamienice pomiędzy Starym Rynkiem a Wartą, od mostu św. Rocha do Mostu Kolejowego Garbary, (L)
 • ul. Ojca Żelazka, (L)
 • Osiedle Antoninek, ulica Za Cybiną, (P)
 • ul. Baraniaka, (P)
 • ul. Dolna Wilda, (L)
 • Szczepankowo - Spławie rejon ul. Chrzanowskiej i ul. Przemyskiej. (P)

d)     tereny zagrożone podtopieniami ze względu na gwałtowne roztopy pokrywy śnieżnej i lodowej (posesje położone przy ulicach) w rejonie:

 • Osiedle Morasko rejon ulicy Hodowlanej, Nad Różanym Potokiem, Huby Moraskie, (L)
 • Osiedle Umultowo, rejon ul. Nadwarciańskiej, (L)
 • Osiedle Antoninek, ulica Za Cybinką, (P)
 • Pokrzywno (ul. Sanocka, ul. Strzyżowska), (P)
 • Szczepankowo - Spławie rejon ul. Chrzanowskiej i ul. Przemyskiej. (P)

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej