Zapotrzebowanie na ławników - wybory uzupełniające

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, Rada Miasta Poznania powinna przeprowadzić wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu na kadencję 2016-2019 i wybrać z terenu Miasta 17 ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników mija 31 grudnia 2018 r.