Zapotrzebowanie na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu - wybory uzupełniające

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, Rada Miasta Poznania powinna przeprowadzić wybory uzupełniające ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu na kadencję 2016-2019 i wybrać z terenu Miasta 60 ławników do rozpoznawania spraw cywilnych I instancji, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.