Biuro Karier UAM

ul. Zwierzyniecka 7 C
60-813 Poznań
tel. 61 829 25 11, 829 24 28
fax 61 829 24 28

e-mail: bkarier@amu.edu.pl

http:// www.biurokarier.amu.edu.pl


CZYM JEST BIURO KARIER?

Działająca w Polsce od 1997 roku sieć Biur Karier wzorowana jest na brytyjskim modelu Careers Service.

Biuro Karier spełnia wiele funkcji, takich jak:

 • biuro obsługi studenta oferujące informacje, rady i pomoc w wyborze drogi zawodowej
 • centrum informacji o rynku pracy, preferencjach i wymaganiach pracodawców oraz o wiedzy i umiejętnościach studentów i absolwentów uczelni
 • centrum zatrudnienia zapewniające dopływ informacji o działających w danym regionie firmach, ich procedurach kwalifikacyjnych i planach rekrutacyjnych
 • bank danych studentów i absolwentów obejmujący ich kwalifikacje oraz predyspozycje zawodowe
 • dział marketingu uczelni dbający o jej dobry wizerunek zarówno wewnątrz środowiska akademickiego jak i na zewnątrz.

Biuro promuje absolwentów wśród pracodawców, którzy mają dzięki temu zapewnioną możliwość obsadzenia poszczególnych stanowisk poprzez dobrze wykształconych i umotywowanych pracowników.


GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁALNOŚCI BIURA KARIER

 • prowadzenie różnorodnych form aktywnego poszukiwania ofert pracy dla przyszłych absolwentów UAM poprzez stałe nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi
 • gromadzenie informacji o kursach zawodowych, językowych, stypendiach, studiach podyplomowych i zagranicznych
 • indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w celu ustalenia predyspozycji zawodowych i możliwości wyboru kariery zawodowej, przygotowujące do jak najlepszego zaprezentowania się pracodawcom
 • udostępnienie przyszłym absolwentom ofert pracy i informacji o innych możliwościach zatrudnienia (np. za granicą)
 • monitorowanie kariery absolwentów na rynku pracy
 • organizowanie bezpośrednich kontaktów studentów z pracodawcami m.in. w formie wizyt informacyjnych w firmach, organizacji Targów Pracy, seminariów, konferencji
 • umożliwienie korzystania z potencjału naukowego UAM w zakresie ekspertyz i technologii
 • umożliwienie korzystania z doradztwa kadrowego i preselekcji absolwentów
 • promocja firm w kraju i za granicą

USŁUGI DLA PRACODAWCÓW

 • bieżący katalog ofert pracy:

Biuro współpracuje z firmami poszukującymi nowych pracowników ułatwiając im dostęp i proponując dobór najodpowiedniejszych kandydatów na wolne stanowiska pracy.

 • bank danych studentów i absolwentów:

Szeroki dostęp do ponad 2 tys.osób poszukujących pracy, z możliwością wyselekcjonowania osób o określonych predyspozycjach i umiejętnościach.

 • przeprowadzanie preselekcji:

Doradcy zawodowi dokonują oceny osobowościowej kandydatów pod kątem posiadanych przez nich zdolności i cech osobowości poszukiwanych przez pracodawcę. Po ocenie merytorycznej dokonywanej przez pracowników Biura Karier najlepsi kandydaci prezentowani są pracodawcy.

 • prezentacje firm na uczelniach:

Doskonała okazja, by zainteresować pracą u siebie najzdolniejszych studentów i zbudować pozytywny obraz firmy jako poszukiwanego pracodawcy, przedstawić wymagania wobec przyszłych pracowników.

 • targi pracy:

Możliwość bezpośredniego kontaktu z dużą liczbą kandydatów, promocja firmy i jej produktów czy usług w katalogu targowym, szersza prezentacja firmy podczas warsztatów i organizowanych spotkań.

 • organizacja praktyk studenckich i staży zawodowych:

Praktyki są okazją sprawdzenia umiejętności absolwentów i studentów, ich przystosowania do działania w firmie, dają możliwość odciążenia z obowiązków pracowników firmy w okresach szczególnego zapracowania, bądź zastępstwa osób nieobecnych w sezonie urlopowym.


USŁUGI DLA STUDENTÓW

 • bieżący katalog ofert pracy:

Aktywne poszukiwanie pracy dla przyszłych i obecnych absolwentów przez stałe nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi. Informacje o działających w danym regionie firmach.

 • bank danych studentów i absolwentów:

Każda osoba może pozostawić swoje dane w celu udostępnienia ich pracodawcom prowadzącym rekrutacje pracowników posiadających określone kwalifikacje oraz predyspozycje zawodowe.

 • rozmowy doradcze:

Pomoc i rada w sprecyzowaniu ścieżek zawodowych studentów i absolwentów, ustalenie predyspozycji zawodowych, przygotowanie do pierwszych spotkań z pracodawcą.

 • informacje o możliwościach edukacji:

Gromadzenie informacji o kursach zawodowych, językowych, stypendiach, studiach podyplomowych i zagranicznych.

 • informatorium dotyczące działania firm:

Skatalogowany zbiór podstawowych informacji o firmach, ich procedurach kwalifikacyjnych i planach rekrutacyjnych, działach, produktach.

 • organizowanie spotkań pracodawców ze studentami:

Poprzez organizowanie prezentacji firm na wydziałach możliwość poznania ich specyfiki działania, organizowanych stażach zawodowych, miejscach pracy.

 • program szkoleń i kursów:

Przygotowanie do poszukiwania pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych (CV i List Motywacyjny), zapoznanie z różnymi metodami stosowanymi w procesach selekcyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i negocjacji płacowych.

 • targi pracy i edukacji:

Możliwość zdobycia wiedzy o rynku pracy, wymaganiach pracodawców, zapoznania się z ofertą szkoleniową instytucji i firm edukacyjnych. Targom towarzyszą szkolenia i warsztaty.