Business Centre Club Loża Wielkopolska

ANDERSIA PROPERTY Sp. z o.o.
Pl. Andersa 3
61-894 Poznań
tel. 61 646 56 80
fax 61 646 56 81

e-mail: anna.lisewska@bcc.org.pl

http:// www.bcc.org.pl/Loza-Wielkopolska


Za swój główny cel BCC uznaje dialog społeczny pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców, których są reprezentacją, a władzami samorządowymi i rządowymi. Dzięki bogatemu doświadczeniu swoich członków (przedstawicieli biznesu), z sukcesem realizują szereg przedsięwzięć kompleksowo wspierających przedsiębiorców.

Zakres świadczonych usług:

  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
  • Wsparcie eksperckie dla biznesu
  • Specjalistyczne warsztaty i szkolenia biznesowe
  • Publikacja magazynu BCC