O czym jest serwis Innowacyjny Poznań

Życie po życiu - Innowacyjny Poznań w miejsce Wielkopolskie Platformy Innowacyjnej

Portal Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) został utworzony przez Wydział Działalności Gospodarczej UMP w rezultacie projektu dofinansowanego ze środków UE w ramach programu ZPORR. Począwszy od 2008 roku do dnia 31 stycznia 2017 r. portal WPI był prowadzony przez Miasto Poznań w partnerstwie z poznańskimi uczelniami wyższymi oraz instytutami.Misją portalu było wsparcie transferu wiedzy i technologii z jednostek naukowych do praktyki gospodarczej. W ubiegłych latach uczelnie nie posiadały jeszcze struktur odpowiedzialnych za promocję oferty nauki dla gospodarki oraz za transfer wiedzy i technologii. W chwili obecnej na uczelniach oraz w instytutach badawczych funkcjonują już centra transferu technologii w formie wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych lub spółek celowych, które rozwijają własne kontakty z gospodarką. Wobec powyższego uznano, że portal WPI wypełnił swoje zadanie. W efekcie podjęto decyzję o jego wygaszeniu z dniem 31 stycznia 2017 r.

W celu kontynuowania inicjatyw służacych rozwijaniu i zacieśnianiu kontaktów pomiędzy światem nauki i biznesu, w miejsce portalu Wielkopolska Platforma Innowacyjna tworzymy miejski serwis p.n. Innowacyjny Poznań. Na jego łamach chcemy szeroko informować o ważnych wydarzeniach, inicjatywach, projektach oraz sukcesach w sektorze gospodarki opartej na wiedzy. Bardzo liczymy na współpracę uczelni, instytutów, parków i inkubatorów technologicznych, funduszy inwestycyjnych. Serdecznie zapraszamy!

          

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej