Urząd Marszałkowski Woj. Wlkp.

#

Ogłoszono pierwsze konkursy na dotacje w ramach WRPO 2007-2013.

25 lutego br. rozpoczynają się pierwsze konkursy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W zależności od konkursu, beneficjenci mają minimum 30 dni na złożenie wniosku.

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak i wicemarszałek województwa Leszek Wojtasiak poinformowali o rozpoczęciu naboru wniosków podczas konferencji prasowej, która odbyła się w dniu 20 lutego w sali konferencyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przedstawiono także szczegóły dotyczące obszarów konkursów, kwot do wykorzystania oraz terminy ogłoszenia konkursów.

Zakłada się, że w 2008 r. uruchomionych zostanie łącznie 27 konkursów w ramach WRPO, w tym 4 adresowane bezpośrednio do przedsiębiorców (szczegółowy harmonogram poszczególnych terminów przewidzianych na 2008 r. - dostępny jest na stronie internetowej WRPO).

Na poszczególne konkursy Zarząd Województwa przeznaczy łącznie kwotę ponad 1 628 mln zł.

Informacja o konkursach ogłaszanych w pierwszym kwartale 2008 roku:

Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie)

  • Termin ogłoszenia konkursu: 25 luty - kwota na konkurs: 182 000 000 zł
  • termin składania wniosku: do 26 marca br. Obowiązuje procedura naboru bez preselekcji

Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)

  • Termin ogłoszenia konkursu: 25 luty - kwota na konkurs: 240 000 000 zł
  • termin składania wniosku: do 26 marca br. Obowiązuje procedura naboru z preselekcją

Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody

  • Termin ogłoszenia konkursu: 27 luty - kwota na konkurs: 4 800 000 zł
  • termin składania wniosku: do 31 marca br. Obowiązuje procedura naboru bez preselekcji

Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

  • Termin ogłoszenia konkursu: 29 luty - kwota na konkurs: 8 000 000 zł
  • termin składania wniosku: do 31 marca br. Obowiązuje procedura naboru bez preselekcji

Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa

  • Termin ogłoszenia konkursu: 17 marca - kwota na konkurs: 151 000 000 zł
  • termin składania wniosku: do 30 maja br. Obowiązuje procedura naboru z preselekcj

Szczegółowe informacje na temat ogłaszanych konkursów - dostępne są na stronie internetowej > Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013.

(źródło informacji: Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu)