ZAMKNIĘCIE WIADUKTU OBORNICKIEGO

W poniedziałek 15 stycznia br. o godz. 10.00 zostanie zamknięty wiadukt Obornicki będący fragmentem drogi krajowej nr 11 prowadzącej w kierunku Piły. Ruch drogowy zostanie poprowadzony objazdem na poziomie torów kolejowych

ZAMKNIĘCIE WIADUKTU OBORNICKIEGO
ZAMKNIĘCIE WIADUKTU OBORNICKIEGO

W poniedziałek 15 stycznia br. o godz. 10.00 zostanie zamknięty wiadukt Obornicki będący fragmentem drogi krajowej nr 11 prowadzącej w kierunku Piły. Ruch drogowy zostanie poprowadzony objazdem na poziomie torów kolejowych.
Decyzja o zamknięciu i rozebraniu obiektu zapadła po zapoznaniu się z ekspertyzą wykonaną przez specjalistów z Politechniki Poznańskiej na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. Naukowcy stwierdzili, że obiekt nie spełnia już warunków bezpiecznej eksploatacji dla pojazdów ciężarowych. Ekspertyza wykazała również, że zaplanowany wcześniej i przygotowany remont wiaduktu nie przyniósłby zamierzonych efektów technicznych i ekonomicznych
Wiadukt Obornicki został wybudowany w 1974 r. z elementów prefabrykowanych. Już w pierwszych latach eksploatacji zaobserwowano procesy niszczenia spowodowane wzrastającym natężeniem ruchu i przeciążeniami. Stary wiadukt zostanie zastąpiony nowym. Prace rozbiórkowe rozpoczną się jeszcze w tym roku, a nowy wiadukt oddany do użytku zostanie w 2002 r.