ELEVATOR PITCH - 60 sec., które robi wrażenie i działa
 

ELEVATOR PITCH - 60 sec., które robi wrażenie i działa

Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. To trudno szczególnie kiedy działamy pod presją czasu. Dlatego jeśli chcesz skutecznie zaprezentować siebie i własną firmę przyjdź na warsztat. Pokażmy Ci jak opowiedzieć o sobie w taki sposób, aby Twój rozmówca chciał Cię poznać i zostawił Ci swoją wizytówkę.

czytaj więcej
Ogłoszenie o konkursie do Poddziałania 2.3.2 POIR w 2017 r.
 

Ogłoszenie o konkursie do Poddziałania 2.3.2 POIR w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" w ramach II osi priorytetowej: "Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 "Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" poddziałania 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP". Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP [1] w terminie: od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r.  (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie dwumiesięcznym, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

czytaj więcej
Aukcja na najem miejskich lokali użytkowych
 

Aukcja na najem miejskich lokali użytkowych

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. informuje, że ogłasza aukcję (licytację ustną) na najem miejskich lokali użytkowych, która odbędzie w siedzibie ZKZL sp. z o.o. przy ul. Matejki 57 w Poznaniu w dniu 12.07.2017 r. o godzinie 10:00.

czytaj więcej
Trwa nabór projektów do funduszu YOUNICK MINT
 

Trwa nabór projektów do funduszu YOUNICK MINT

Trwa nabór projektów do  funduszu inwestycyjnego YouNick Mint. W dniach 16-18 sierpnia w siedzibie Funduszu odbędą się kolejne Venture Days, do udziału w których zostaną zaproszeni wybrani pomysłodawcy. Do zdobycia nawet 3 mln złotych! Na zgłoszenia czekamy do 11 sierpnia. 

czytaj więcej
DESIGN YOUR BUSINESS - cykl bezpłatnych warsztatów i indywidualnych konsultacji
 

DESIGN YOUR BUSINESS - cykl bezpłatnych warsztatów i indywidualnych konsultacji

Czapski Art Foundation i  NG Nowa Gazownia zapraszają na cykl bezpłatnych warsztatów i indywidualnego doradztwa.

"DESIGN YOUR BUSINESS" - jak zaprojektować własny biznes krok po roku?

  • Masz pomysł na projekt lub biznes w branży kreatywnej, kulturze lub sztuce?
  • Chcesz wykorzystać swój talent, realizować marzenia zarabiać na swoich pasjach?
  • Marzysz, aby skutecznie sprzedawać swoje projekty, produkty lub usługi, ale nie wiesz jak zacząć?
  • Interesujesz się metodami kreatywnego projektowania i rozwoju osobistego?
  • Chcesz poznać ludzi kreatywnych, pasjonatów dobrego designu, kultury i sztuki
czytaj więcej
Dotacje w Powiatowym Urzędzie Pracy
 

Dotacje w Powiatowym Urzędzie Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że kontynuowany jest nabór wniosków w zakresie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu EFS POWER. W ramach projektu  Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu posiada jeszcze środki które mogą być udzielone następującym grupom osób bezrobotnych

czytaj więcej
Poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych "Zaułek Rzemiosła"
 

Poznański program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych "Zaułek Rzemiosła"

30 maja 2017 r. ruszył Program promocji i wsparcia rzemiosł unikatowych w Poznaniu p.n. "Zaułek Rzemiosła"! Celem programu jest wsparcie procesu rewitalizacji gospodarczej, społecznej i kulturowej wybranych obszarów miasta Poznania, promocja i ochrona cenionych i poszukiwanych specjalności rzemieślniczych oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych posiadających kwalifikacje w zawodach rzemieślniczych.

czytaj więcej
Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego
 

Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął akcję wysyłki korespondencji. Każdy kto ma odłożony choćby 1 grosz na koncie emerytalnym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, otrzyma wkrótce "Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego". 

czytaj więcej
Bezpłatne doradztwo podatkowe
 

Bezpłatne doradztwo podatkowe

Miasto Poznań i Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych zapraszają na ostatni przed wakacjami bezpłatny dyżur doradców podatkowych dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców.

czytaj więcej
Poznań atrakcyjny dla biznesu
 

Poznań atrakcyjny dla biznesu

Poznań zajął drugie miejsce w prowadzonym przez miesięcznik Forbes  dorocznym rankingu dużych ośrodków miejskich atrakcyjnych dla biznesu. Wyniki tegorocznej edycji rankingu zaprezentowano podczas zakończonego we wtorek we Wrocławiu VIII Kongresu Regionów. Stolicę Wielkopolski wyprzedziła jedynie Warszawa.

czytaj więcej
Strona 1 2 117