Aukcja na najem miejskich lokali użytkowych

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. uprzejmie informuje o ogłoszonej aukcji/ licytacji ustnej/ na najem miejskich lokali użytkowych, która odbędzie się w dniu 21.09.2018 r. o godz. 10:00 w sali nr 60 (III piętro) w siedzibie ZKZL sp. z o.o. przy ul. Matejki 57 w Poznaniu.

.
komunikat

Materiały informacyjne dostępne są na stronach internetowych: www.zkzl.poznan.plbip.um.poznan.pl oraz www.zkzl.ekomako.pl

Dział Lokali Użytkowych

ZKZL sp. z o.o.
ul. Matejki 57
60-770 Poznań
tel.  61-869 48 00