Bezpłatne szkolenie: Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Brytyjsko-Polska Izba Handlowa wraz z kancelarią Filipiak Babicz, Plus Jeden Poznań oraz Miastem Poznań zapraszają na bezpłatne spotkanie poświęcone odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Organizatorzy
Organizatorzy

"Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych"

31.01.2019 (czawrtek) 9:00 - 13:00

Plus Jeden Poznań

ul. Za Bramką 1 (1. piętro)

W programie:

  • Idea odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, czyli dlaczego podmiot zbiorowy w ogóle ma odpowiadać karnie?
  • Rodzaje odpowiedzialności i potencjalne sankcje względem podmiotów
  • Przebieg postępowania w przedmiocie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego
  • Mechanizmy ochrony podmiotu zbiorowego przed odpowiedzialnością - skuteczne praktyki postępowania w sytuacji kryzysowej

Potwierdzenie udziału prosimy wysłać na adres e.niedzwiecka@filipiakbabicz.com do środy 30 stycznia do godz. 12:00.

Szczegółowy program i informacje