Bezpłatne szkolenie: Prawo Zamówień Publicznej

Konsorcjum poznańskich Instytucji Otoczenia Biznesu: Polskiej Izby Gospodarczej Importerów, Eksporterów i Kooperacji, Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej zaprasza na szkolenie na temat: "Prawo Zamówień Publicznych"

Organizatorzy
Organizatorzy

Termin: 5.10.2018 , w  godz. 8:30 - 16:00
Lokalizacja: ul. Św. Marcin 24 lok. 402, Poznań; sala szkoleniowa Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Celem organizowanego szkolenia jest:
- nabycie przez przedsiębiorców z sektora MSP praktycznej wiedzy z zakresu zasad regulujących zamówienia publiczne;
- wzrost efektywności firm poprzez właściwe wykorzystanie reguł PZP przy składaniu ofert w odpowiedzi na ogłoszenia objęte tą ustawą;
- wzmocnienie pozycji firmy poprzez zastosowanie rozwiązań przedstawionych w oparciu o dobre praktyki przedsiębiorstw wielkopolskich w dziedzinie PZP.

Liczba miejsc  ograniczona, zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału mailem na adres: a.cicha@wiph.pl
Kontakt telefoniczny : +48 61 869 01 07

Zakres tematyczny warsztatów:

Prawo zamówień publicznych- praktyczny przewodnik:

- TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA;
- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA;
- Warunki udziału w postępowaniu;
- Dokumenty obligatoryjne;
- Zasady stawiania warunków podmiotowych;
- Zamówienia publiczne a podwykonawcy;
- Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty;
- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;
- Środki ochrony prawnej;

Wykładowca:
Mec. Bartosz Kozłowski -
radca prawny, wspólnik zarządzający w Wielkopolskiej Grupie Prawniczej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w kilku, powiązanych ze sobą dziedzinach prawa: zamówieniach publicznych i prawie ochrony środowiska. Zamówieniami publicznymi zawodowo zajmuje się od 7 lat, na bieżąco analizuje orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, Głównej Komisji Orzekającej, opinie Urzędu Zamówień Publicznych.  Posiada bogate doświadczenie w wprowadzeniu szkoleń, w szczególności z dziedziny zamówień publicznych oraz prawa cywilnego.

Warsztaty dofinansowane są ze środków budżetu Miasta POZNANIA.

Źródło