Bezpłatne szkolenie w YouNick - Zamówienia publiczne

YouNick i  B.LAW Kancelaria Radcy Prawnego Przemysław Wojtylak zapraszają na bezpłatne szkolenie poświęcone tematyce warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne ze szczególnym uwzględnieniem postępowań współfinansowanych ze środków UE.

YouNick
YouNick

Szkolenie poprowadzi Bartosz Pitak, specjalista z zakresu zamówień publicznych.

  • Termin: 20 września 2018 r., godz. 10:00
  • Czas trwania: 3 godziny
  • Miejsce: YouNick Technology Park, ul. Krzemowa 1, Złotniki (biurowiec nr 3, sala warsztatowa)   

Udział w szkoleniu można zgłosić poprzez wysłanie maila na adres biuro@b-law.pl
W treści maila należy podać dane kontaktowe osoby zgłaszającej się na szkolenie; imię i nazwisko, kontakt tel., mailowy, dane firmy.

W przypadku zainteresowania inną tematyką szkoleń w treści maila można dodać informację o swoich preferencjach. 

Proponowana tematyka szkoleń:

  • Jak przygotować ofertę niepodlegającą odrzuceniu? Na co zwrócić uwagę w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia?
  • Negocjowanie umów i skuteczne zabezpieczenie należności przy transakcjach B2B
  • Umowa w branży IT. Jak poprawnie skonstruować?
  • RODO - praktyczne wyjaśnienie obowiązków przedsiębiorcy.

Źródło