Bezpłatny warsztat "Biznesplan"

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji, z oraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: "Biznesplan".

.
bezpłatny warsztat

"Biznesplan"

19.06-20.06.2018 r.

w godz. 08:00 - 16:30

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu,

al. Niepodległości 2, sala 22 (I piętro)

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Dwudniowy warsztat jest adresowany dla zarejestrowanych firm oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, z terenu Miasta Poznania, które chciałyby zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu tworzenia biznesplanu.

Dzień 1

1. Czym jest biznes plan dla przedsiębiorstwa - planowanie, finansowanie, ryzyko?

2. Cele przygotowania biznesplanu.

3. Struktura biznes planu. Praca warsztatowa nad opracowaniem wybranych aspektów opisowych biznes planu (w tym opis produkcji lub świadczonych usług, charakterystyka konkurencji, klientów i kontrahentów, plan marketingowy, analiza SWOT).

4. Jak dokonać analizy finansowej, która pozwala określić czy dane przedsięwzięcie będzie w przyszłości rentowne i czy przedsiębiorstwo będzie miało zapewnioną płynność?

5. Jak napisać biznes plan uwzględniając wszystkie niezbędne elementy tak by przedstawiał klarowny i szczegółowy plan przedsięwzięcia oraz spodziewane rezultaty jego realizacji?

6. Analiza biznes planów uczestników - indywidualne konsultacje z trenerem

Dzień 2 

1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa.

- szacowanie zapotrzebowania na kapitał inwestycyjny i obrotowy,

- struktura finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, modernizacyjnych, rozwojowych,

- ocena wyjściowej sytuacji finansowej - sprawozdania finansowe,

- planowanie finansowe w sprawozdaniach finansowych,

- analiza wskaźnikowa - rentowność, stopa zwrotu, próg rentowności, płynność finansowa, zdolność do obsługi zadłużenia,

- ocena ryzyka finansowego

2. Różne rodzaje biznesplanów przy ubieganiu się o różne środki finansowe

3. Praktyczne problemy związane z opracowaniem biznesplanu - case study

- omówienie najczęściej popełnianych błędów w biznesplanie - studium przypadku,

- analiza przykładowych biznesplanów - studium przypadku.

4. Badania rynku jako podstawowe źródło pozyskiwania informacji do planu.

Zgłoszenia przyjmujemy do (karta zgłoszeniowa w załączeniu)

drogą mailową: zgloszenia.szkolenia@irpoznan.com.pl

Bliższych informacji udziela Dagmara Janiszewska tel. 61 859 35 33

Załączniki