Dzień Maltański

Od wielu lat rośnie zainteresowanie przedsiębiorców z Malty rynkiem polskim, a tamtejsze władze lokalne oraz prywatne firmy dążą do zacieśnienia współpracy. Dzięki dwustronnym kontaktom pomiędzy polskimi i maltańskimi przedsiębiorcami promowana jest Wielkopolska jako region sprzyjający rozwojowi gospodarczemu.

.
Eksportowy Poznań

W związku z dużym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców rynkiem maltańskim chcielibyśmy przybliżyć Państwu informacje o tym rejonie jak i o możliwościach ekonomicznych tego kraju.

Malta ze względu na stabilność polityczną i gospodarczą, obecność wykwalifikowanej siły roboczej, strategiczne położenie geograficzne w Europie oraz biegłą znajomość języka angielskiego wśród mieszkańców stała się uznanym, międzynarodowym centrum finansowym i handlowym.

Do najważniejszych sektorów maltańskiej gospodarki w ostatnich latach należały: handel hurtowy i detaliczny, transport, usługi związane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne (22,6 %), działalność związana z administracją publiczną, obronnością, edukacją, ochroną zdrowia i pracą społeczną (18,8 %) oraz profesjonalna działalność w dziedzinie nauki i techniki (12,5 %).

Główne rynki eksportowe dla maltańskiej gospodarki to Niemcy, Francja i Hong Kong, a w przypadku importu - Włochy, Holandia i Wielka Brytania.

Od 1 stycznia 2007 roku zarówno Polska jak i Malta otworzyły wzajemnie swoje rynki dla czterech swobód UE (przepływu towarów, usług, osób i kapitału).

W dniu 7 listopada 2017r. w Poznańskim Parku Technologiczno-Przemysłowym w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956r. Nr 406 sala A odbędzie się konferencja "Malta - nowe możliwości dla przedsiębiorców". Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Miasto Poznań (Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta), firmę Ceitalpol Sp. z o.o. oraz objęte jest honorowym patronatem Ambasady Malty w Warszawie jak i patronatem Konsulatu Honorowego Włoch w Poznaniu.

W konferencji weźmie udział jako szczególny gość JE Ambasador Malty Pani Natasha Meli Daudey. Prelegentami będą przedstawiciele maltańskich firm, ekonomiści i prawnicy.

Konferencja skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców i osób zainteresowanych wejściem na rynek maltański. W szczególności chcielibyśmy zachęcić firmy związane z budownictwem, produkcją materiałów budowlanych i wykończeniowych. Jak również wszystkie firmy i osoby, które biorą pod uwagę ekspansję swoich usług i produktów na tamtejszy rynek.

Konferencja prowadzona będzie w jęz. angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie.

Zgłoszenia (wypełniony formularz) należy przesłać na adres: eksport@um.poznan.pl do dnia 03.11.2017.

Telefon kontaktowy: 61 878 47 86.

Załączniki