Efektywność osobista handlowca

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: Efektywność osobista handlowca.

EFektywność Osobista Handlowca
Efektywność Osobista Handlowca

TERMIN: 13-14.05.2019r.

MIEJSCE:Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania, PRZY UL. 28 CZERWCA 1956 NR 400, sala D na parterze

Organizator: POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMPORTERÓW, EKSPORTERÓW I KOOPERACJI

Cel szkolenia:

- autodiagnoza

- pozyskanie wiedzy i inspiracji do rozwoju osobistego

- poznanie technik automotywacji, planowania, radzenia sobie ze stresem

- rozwój samoświadomości

Rejestracja do 10.05.2019.

Zgłoszenia przyjmowane są za załączonym formularzu na adres: izba@pcc.org.pl

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 15 -20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas warsztatu uczestnicy otrzymają wydrukowane materiały dydaktyczne, certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu, zapewnione zostaną napoje.Dodatkowo przewidujemy bezpłatny mentoring: przewidujemy wyznaczenie dwóch dodatkowych min. 2-h dyżurów w siedzibie Izby, Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, podczas których uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnego wsparcia w zakresie tematów, które ich interesują, związane z tematyką szkolenia.

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadańpublicznych.

W ZAŁĄCZENIU SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

Szkolenie poprowadzi Pani Aneta Wyrwas

Politolog, od 2002 roku trener biznesu i negocjator, wykładowca-praktyk w ramach studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Specjalizuje się w badaniu i diagnozowaniu przedsiębiorstw w zakresie procesów zachodzących w zespołach pracowniczych i wypracowywaniu efektywnych rozwiązań w celu zwiększenia efektywności. Definiuje problemy, wskazuje grupom zarządczym możliwe rozwiązania i ich konsekwencje. Ma na swoim koncie wiele kompleksowych projektów: konstruowania systemów sprzedażowych, konstruowania systemów premiowych, czy konstruowania programów outplacementowych w tym m.in. dla Poczta Polska.  Wielokrotnie tworzyła w firmach projekty typu high potential czy długofalowego rozwoju osobistego zarówno dla kadry menedżerskiej, jak i handlowej. Prowadzi warsztaty z zakresu kompetencji handlowych i menedżerskich m.in. sprzedaży, negocjacji handlowych, telemarketingu, obsługi klienta, prezentacji, komunikacji, zespołowości, asertywności, zarządzania, motywowania, rozwiązywania sytuacji trudnych, NLP i wiele innych. Posiada doświadczenie w pracy z zespołami handlowymi i menedżerskimi. Jest współautorem projektów szkoleniowych dofinansowanych z funduszy unijnych m.in. dla KIGNET sieci Aktywizacji Zawodowej Kobiet oraz dla sieci sklepów miniMAL (obecnie BILLA). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Psychologia w zarządzaniu. Interesuje się wywieraniem wpływu na ludzi zarówno w kontaktach bezpośrednich, jak i poprzez mass-media, zarówno w dziedzinie handlu, jak i polityki. Prywatnie interesuje się pszczelarstwem i fortyfikacjami pruskimi znajdującymi się na terenie Polski, a zwłaszcza na terenie miasta Poznania.

Załączniki