JPK - podatników czekają nowe obowiązki

Od 1 lipca 2018 r. na podatników zostanie nałożony kolejny obowiązek. Każdy przedsiębiorca, który prowadzi swoje księgi w formie elektronicznej, oprócz miesięcznej wysyłki JPK_VAT na żądanie urzędu będzie musiał przekazywać faktury, księgi, wyciągi bankowe, stany magazynowe w formacie JPK.

.
Krajowa Administracja Skarbowa

Na żądanie organów podatkowych każdy podatnik, który prowadzi księgi w formie elektronicznej, będzie musiał przekazywać w formacie JPK:

  • • faktury (JPK_FA),
  • • księgi rachunkowe (JPK_KR, JPK_PKPiR, JPK_EWP),
  • • stany magazynowe (JPK_MAG),
  • • wyciągi bankowe (JPK_WB).

Nadal będzie istniał obowiązek przekazywania co miesiąc ewidencji w formacie JPK_VAT, który dotyczy wszystkich podatników VAT czynnych. Jest to obowiązek niezależny od przekazywania m.in. faktur na żądanie organów podatkowych.

Nowy obowiązek będzie dotyczył każdego podatnika, który prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych. Obowiązek ten nie dotyczy podatników, którzy prowadzą księgi podatkowe i dowody księgowe tradycyjnie, w formie papierowej.

W tym przypadku będą obowiązywały następujące zasady:

  • •faktury i księgi będą przekazywane na żądanie; nie będzie obowiązku comiesięcznego przekazywania faktur;
  • •faktury i księgi będą przekazywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych; inaczej niż w przypadku JPK_VAT możliwe jest ich przekazywanie np. na pendrivie;
  • •obowiązek przekazywania faktur w formacie JPK_FA, jak wynika z komunikatu MF, dotyczy obecnie tylko faktur sprzedażowych; faktury zakupowe nie będą musiały być przekazywane w formacie JPK;
  • •przekazywać trzeba będzie tylko wskazane księgi lub faktury za okres określony w wezwaniu, gdyż wezwanie będzie musiało zawierać wskazanie rodzaju ksiąg podatkowych lub dowodów księgowych, które mają być przekazane, oraz okresu, którego dotyczą.

Źródło