Nabór wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie środków na podjęcie działalności

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu informuje, że w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON od dnia 07-06-2018 r. do dnia 27-06-2018 r. przyjmuje wnioski osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie pow. poznańskiegoo przyznanie środków na podjęcie działalności.

.
Powiatowy Urząd Pracy

Kwota o jaką może wnioskować osoba niepełnosprawna ze względu na posiadany przez Urząd limit środków wynosi maksymalnie 27.700,00 zł.

W ramach posiadanego limitu środków na 2018 rok planowane jest przyznanie pomocy dla ok. 3 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu poznańskiego, których planowana działalność zostanie najwyżej oceniona ze względu na profil działalności i możliwości rozwoju firmy na rynku, planowaną efektywność ekonomiczną, posiadane przygotowanie zawodowe.
Uwzględniane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone. W przypadku wpływu większej ilości wniosków niż limit posiadanych środków pod uwagę będzie brany również termin złożenia kompletnego wniosku oraz pozostawanie wnioskodawcy w jednej z grup: długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, do 30 roku życia.

Informacji w tej sprawie udziela stanowisko ds. przedsiębiorczości pok. 16, 18, 19 (nr tel.: 61 8345684, 61 8345702, 61 8345704), wnioski można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej Urzędu http://poznan.praca.gov.pl/dofinansowanie-podjecia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-osoby-niepelnosprawnej w zakładce "Dla bezrobotnych i poszukujących pracy". Wnioski z kompletem dokumentów należy składać w kancelarii Urzędu (pok.104).

Źródło