Ogłoszenie naboru wniosków dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych

Ogłoszenie naboru: Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do współpracy wszystkich pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem osób bezrobotnych.

.
PUP

W związku z tym ogłasza nabór wniosków w ramach:

  • Staży
  • Prac intrwencyjnych
  • Dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnienie pracownika 50+
  • Świadczenia aktywizacyjnego
  • Refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Szczegółowe informacje na temat nawiązania współpracy oraz druki do pobrania znajdują się
w zakładkach:
-Dla pracodawców i przedsiębiorców - Wsparcie tworzenia miejsc pracy,
-Dla pracodawców i przedsiębiorców  -  Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy.

Informacje udzielane są na stanowisku ds. instrumentów rynku pracy pok. 110 Urzędu

lub telefonicznie 61 8345 677, 645.

W przypadku wnioskowania o refundację kosztów wyposażenia stanowiska maksymalna kwota dofinansowania  na 1 stanowisko w  roku bieżącym wynosi 20.000 zł.

Informacje udzielane są na stanowisku ds. przedsiębiorczości  pok. 16  Urzędu lub telefonicznie
61 8345 684.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów stanowiących załączniki do wniosku należy złożyć
w Kancelarii Urzędu p. 104.

Zapraszamy do współpracy.