Podatek VAT

Urząd Miasta Poznania oraz KDM Kancelaria Doradców Małecki i Wspólnicy Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. "Podatek VAT".

.
Podatek VAT

Program szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne - pojęcie i istota podatku VAT.

2. Podmiot opodatkowania.

3. Przedmiot opodatkowania:

 • czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT,
 • odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju,
 • odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów,
 • eksport towarów,
 • import towarów.

4. Podstawa opodatkowania.

5. Obowiązek podatkowy:

 • moment powstania obowiązku podatkowego - zasady ogólne,
 • obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów i w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
 • obowiązek podatkowy u małych podatników.

6. Wysokość opodatkowania:

 • stawki podatku VAT,
 • szczególne przypadki zastosowania stawki 0%,
 • zwolnienia.

7. Zakres terytorialny opodatkowania - ustalenie miejsca opodatkowania:

 • miejsce świadczenia przy dostawie towarów,
 • miejsce świadczenia przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów,
 • miejsce świadczenia przy imporcie towarów,
 • miejsce świadczenia przy świadczeniu usług.

8. Rejestracja płatnika podatku VAT:

 • podmioty zobowiązane do rejestracji jako płatnicy podatku VAT,
 • podmioty zwolnione z płacenia podatku VAT,
 • dokonanie rejestracji: rejestracja jako podatnik czynny, rejestracja jako podatnik zwolniony,
 • kiedy warto być podatnikiem VAT, a kiedy wybrać zwolnienie?

9. Zasady obliczania podatku VAT. Odliczenia i zwroty podatku.

10. Zapłata podatku VAT - formy i terminy. Deklaracje podatkowe.

11. Fakturowanie:

 • elementy składowe faktury VAT,
 • rodzaje faktur oraz zasady ich wystawiania,
 • korygowanie błędów na fakturach - faktury i noty korygujące,
 • faktury w formie elektronicznej,
 • duplikaty faktur.

12. Obowiązki ewidencyjne podatnika:

 • ewidencja sprzedaży,
 • ewidencja zakupu.

Termin: 04-05 grudnia 2018 r., godz. 15.30 - 20.45

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!