"POZYTWYNA ORGANIZACJA, A TRUDNA SYTUACJA. Psychologiczne i prawne aspekty mobbingu".

Cel warsztatu:

Celem warsztatu jest dostarczenie menadżerom firm produkcyjnych wiedzy i umiejętności pozwalających sprawniej identyfikować zachowania mobbingowe i rozwiązywać je poprzez znajomość aspektów prawnych i psychologicznych tego zjawiska.

Dla kogo:

Dla kierowników firm produkcyjnych. Dla firm zatrudniających powyżej 200 osób. Pracownicy BHP/EHS.

Pozytywna Organizacja
Pozytywna Organizacja

Program warsztatu:

 1. Wprowadzenie - rzeczywista skala zjawiska w Polsce i na świecie.
 2. Elementy ustawowej definicji mobbingu (mobber, mobbingowany, uciążliwość i długotrwałość, nękanie i zastraszanie, rozstrój zdrowia w polskim prawie i w świetle orzecznictwa) oraz dyskryminacji.
 3. Psychologiczne wyjaśnienia zjawiska: osobowość, sytuacja trudna, zachowanie niestosowne, konflikt.
 4. Jak identyfikować zjawisko.
 5. Mobbing i dyskryminacja a dozwolone zachowania pracodawcy oraz osób zarządzających jednostką (polecenia służbowe, ocena pracownika, uprawnienia kontrolne i nadzorcze pracodawcy).
 6. Organizacyjne aspekty prewencji antymobbingowej w miejscu pracy - przepisy wewnętrzne, polityka antymobbingowa, pomoc ofierze (obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji)
 7. Ochrona dóbr osobistych pracownika - dodatkowa podstawa odpowiedzialności pracodawcy.
 8. Jak rozmawiać o mobbingu i jak zapobiegać zjawisku.  Podsumowanie.
 9. Jak budować pozytywne zachowania w organizacji.

Termin: 1 lutego 2019 r., godz. 13.00 - 16.00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Prowadzący:

ANNA AGATA NOWAK - trener biznesu, coach i konsultant z 17-letnią praktyką w przygotowywaniu i prowadzeniu działań rozwojowych z zakresu umiejętności zarządzania oraz osobistych. Laureatka konkursu na innowacje społeczne, autorka modelu pn. Rozmowy NA TRUDNE, A SPOŁECZNIE WAŻNE TEMATY przełożonego z podwładnymi. Współautorka podręcznikapt. "Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać?" TEB Edukacja, wydawnictwo EDICON. Przeprowadziła ponad 1900 dni szkoleniowych. Absolwentka Uniwersytety im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, terapeuta zajęciowy. Doktorantka w USWPS w Warszawie. Stypendystka w grancie Narodowego Centrum Nauki. Ukończyła kurs I, II i III stopnia w zakresie Analizy Transakcyjnej zakończony międzynarodowym testem 101. Uczestniczka szkoleń i kursów doskonalenia umiejętności trenerskich. Ukończyła trzy szkoły trenerów, w tym Mistrzowską Szkołę Trenerów oraz Letnią Szkołę Trenerów MODERATORA, a także Szkołę Coachingu prowadzoną przez firmę Moderator. Członkini Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu i Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.

MICHAŁ POLAK radca prawny, kompleksowo obsługuje przedsiębiorców, w tym spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jego doświadczenie obejmuje również obsługę prawną zakładów ubezpieczeń. Wsparcie prawne dużych podmiotów gospodarczych polega w szczególności na obsłudze prawnej zarządów, rad nadzorczych, doradztwie przy sporządzaniu umów i dokumentacji korporacyjnej oraz doradztwie biznesowym i kompleksowym prowadzeniu postępowań sądowych. Jest członkiem rady nadzorczej spółki z czołowej polskiej grupy kapitałowej, z którą stale współpracuje. Brał udział w licznych przekształceniach spółek prawa handlowego oraz komercjalizacji podmiotów publicznych. Doświadczenie zdobywał przy obsłudze prawnej dużych projektów inwestycyjnych. W zakresie specjalizacji Michała Polaka leży także prawo administracyjne. Znajomość zasad działania organów administracji pogłębił w szczególności w latach 2007 - 2010, będąc członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Wielokrotnie reprezentował interesy swoich mocodawców zarówno przed organami administracji, jak i w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. 

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Załączniki