Prowadzenie rozmów z pracownikami na trudne, ale ważne tematy

Urząd Miasta Poznania zaprasza na bezpłatny warsztat pt. "Prowadzenie rozmów z pracownikami na trudne, ale ważne tematy".

.
logo

Cel warsztatu:

Celem warsztatu jest to, by menedżerowie mogli sprawniej identyfikować i rozwiązywać poprzez umiejętną rozmowę trudne sytuacje z pracownikami. 

Dla kogo:

Dla kierowników. Szczególnie kierowników produkcji średnich i dużych firm, które poszukują nowych form motywowania pracowników.

Forma warsztatu:

Warsztat prowadzony będzie w bardzo interaktywnej formie: dyskusji, ćwiczeń, pracy z filmem oraz innowacyjnymi materiałami szkoleniowymi. Dostarczy menedżerom kompetencji pozwalających redukować negatywne konsekwencje związane z niepodejmowaniem lub niewłaściwym podejmowaniem i prowadzeniem rozmów na trudne tematy, wynikające z zachowań ludzi, a istotnie wpływające na organizację pracy teraz i w przyszłości.

Program warsztatu:

 • Trudny pracownik, trudna sytuacja, czy prowadzenie rozmowy na trudny temat?
 • Rozmawiać, czy prowadzić rozmowę.
 • Techniki usprawniania komunikacji.
 • Sekwencja kroków, skuteczny algorytm, czyli jak dobry plan prowadzi do rozwiązania sytuacji trudnej. Praca ze scenariuszami rozmów.

Sytuacje trudne - rozmowy podejmowane w trakcie warsztatu

 • Charakter i zachowania pracowników dezorganizujące pracę.
 • Symulowana absencja chorobowa.
 • Reagowanie na skargi pracownika na innego pracownika.
 • Reagowanie na zachowania nieproduktywne: sabotaż, mobbing, narzekanie (np. na wynagrodzenie, organizację pracy itp.).
 • Rozmowa na temat: choroby, ciąży, czy absencji symulowanej.
 • Utrata kompetencji wyniku utraty zdrowia: sytuacji utraty zdrowia, symulowanej absencji chorobowej.
 • Inne zgłoszone przez uczestników szkolenia.

Termin: 16 stycznia 2018 r., godz. 09.00 - 14.00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Warsztat poprowadzi Pani ANNA AGATA NOWAK - trener biznesu, coach i konsultant z 17-letnią praktyką w przygotowywaniu i prowadzeniu działań rozwojowych z zakresu umiejętności zarządzania oraz osobistych i zawodowych dla kadry zarządzającej i pracowników. Laureatka konkursu na innowacje społeczne, autorka modelu pn. Rozmowy NA TRUDNE, A SPOŁECZNIE WAŻNE TEMATY przełożonego z podwładnymi. Współautorka podręcznika pt. "Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać?" TEB Edukacja, wydawnictwo EDICON. Przeprowadziła ponad 1500 dni szkoleniowych. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, terapeuta zajęciowy. Doktorantka w USWPS w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: aneta_krzyszczuk@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Zapraszamy serdecznie!