Środy Edukacyjne w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu przy ul. Starołęckiej 31 zaprasza w ramach projektu "Środy Edukacyjne w ZUS" do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

.
Zus

1

Zasady składania i wypełniania informacji ZUS IWA, weryfikacja przekazywanych danych oraz ustalanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

17.01.2018

2

e-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie. Szkolenie dla pracodawców.

31.01.2018

3

Zasady ustalania ustawodawstwa właściwego dla pracowników i osób prowadzących działalność gospodarczą za granicami Polski.

07.02.2018

4

Zasady nabywania prawa do świadczeń długoterminowych

21.02.2018

5

e-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie. Szkolenie dla pracodawców.

28.02.2018

6

Zasady wypełniania wniosków o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zasiłki macierzyńskie - wykładnia przepisów

14.03.2018

7

e-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie. Szkolenie dla pracodawców.

21.03.2018

8

Umowa zlecenie i inne tytuły do ubezpieczeń.

11.04.2018

9

Ulgi w spłacie należności z tytułu składek - formy pomocy dla przedsiębiorców.

18.04.2018

10

e-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie. Szkolenie dla pracodawców.

25.04.2018

11

e-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie. Szkolenie dla pracodawców.

23.05.2018

12

Zasady wypełniania oraz korygowania dokumentów ubezpieczeniowych.

06.06.2018

13

Kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich oraz kontrola orzekania o niezdolności do pracy

13.06.2018

14

e-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie. Szkolenie dla pracodawców.

20.06.2018

         Szkolenia odbędą się w godz. od 10:00 do 12:00 w siedzibie Oddziału w sali nr 501.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu  proszone są o zgłoszenie swojego uczestnictwa na adres e-mail: joanna.waligora@zus.pl

 lub od pon. do pt. w godz. 8:00-15:00 pod numerem telefonu: (61) 8745-403

Załączniki