UWAGA PRACODAWCO! Szukasz pracownika?

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu zachęca do skorzystania z refundacji kosztów wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie bezrobotnego do 30 roku życia. 

.
PUP

- obniż koszty zatrudnienia o 25 500 zł 

-okres refundacji to 12 miesięcy

UWAGA

Refundacja może być wypłacona tylko w 2018 roku

Ostatnie wolne miejsca

Więcej:

http://poznan.praca.gov.pl//refundacja-czesci-kosztow-poniesionych-na-wynagrodzenia-nagrody-i-skladki-na-ubezpieczenia-spoleczne-skierowanych-bezrobotnych-do-30-roku-zycia

Tel. 61 8345 677,703.

Źródło