Zapłata VAT do US z rachunku VAT odbywa się przelewem podatkowym

Od 1 lipca br. bank/SKOK - realizując przelew podatkowy dotyczący zapłaty VAT do urzędu skarbowego - zawsze w pierwszej kolejności pobiera środki z rachunku VAT.

.
Krajowa Administracja Skarbowa

W związku z tym zapłata VAT do urzędu skarbowego, tak jak dotychczas, dokonywana jest z zastosowaniem polecenia przelewu podatkowego, w którym należy wskazać odpowiedni symbol formularza podatkowego, np. VAT-7, VAT-7K.

Zapłata VAT do urzędu skarbowego nie może być zatem realizowana komunikatem podzielonej płatności. W przypadku użycia komunikatu podzielonej płatności do zapłaty podatku w VAT do urzędu skarbowego, przelew zostanie zwrócony do nadawcy.

Źródło