Bezpłatne warsztaty: Myślenie projektowe (design thinking) w nowoczesnej firmie, 20-22.11.2019

SALA SZKOLENIOWA C, II piętro Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania PRZY UL. 28 CZERWCA 1956 NR 404

Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji pragnie zaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.:Myślenie projektowe (design thinking) w nowoczesnej firmie Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Data: 20-22.11.2019r.
Miejsce:SALA SZKOLENIOWA C, II piętro Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania PRZY UL. 28 CZERWCA 1956 NR  404
Organizator: POLSKA IZBA GOSPODARCZA IMPORTERÓW, EKSPORTERÓW I KOOPERACJI

AGENDA:
20.11.2019 (środa)
 Design Thinking- WPROWADZENIE
- spójność pięciu elementów: produkt, komunikacja, informacja, otoczeniei usługi
 1/ Design Thinking
- myślenie rozwiązaniami vs. innowacja
- multidyscyplinarny zespół
- ludzie myślący kategoriami designu
2/ Design management
cays study
3/Rozproszony model Hobcrafta
4/ W poszukiwaniu twórczych rozwiązań
- scenariusz i ścieżka moderowania spotkania
4/ W poszukiwaniu twórczych rozwiązań
- myślenie kreatywne vs. Umysł analityczny
- burza mózgów, piramidy, mapy skojarzeń, efektywna selekcja i grupowanie koncepcji
- etapy tworzenia
- działania bez rozważania: wywiady, opinie
- wejście w świat odbiorcy oraz zmiana perspektywy
- porządkowanie informacji
praca w grupach
 5/Projekt
- cechy pracy projektowej
- cykl życia projektu
Cays study
autodiagnoza
6/Metodyka zarządzania projektem
- MP Bok
- Prince2
- Scrum
- Ten Step
7/Organizacja pracy w ramach projektu
- fazy i cykl życia projektu
- etapy, kamienie milowe, produkty cząstkowe
- komunikacja w projekcie
- najczęstsze błędy
8/Budowanie zespołu projektowego
-efektywnemetodypozyskiwaniawspółpracownikówibudowaniaichzaangażowania
- zespół projektowy - dobór ludzi do projektu
- kierownik projektu - jego rola i źródła władzy
- sponsor - obowiązki i uprawnienia
- koordynator - postać niedoceniana
- tzw. Szare eminencje
Autodiagnoza
9/Planowanie i budżetowanie projektu
- najważniejsze narzędzie - Struktura Podziału Pracy (SPP)
- jak to robić w praktyce, czemu służy, najczęstsze błędy
- zarządzanie ryzykiem
- diagram sieciowy - kolejność zadań, wzajemne powiązania, ścieżka krytyczna, szacowanie czasu
- matryca RAM
Cays study
9/ Planowanie i budżetowanie projektu c.d.
- harmonogram kontrolny - wykres Gantta
- skracanie czasu całkowitego - skutecznie i najmniejszym kosztem
- project budżetu I jego kontrola
Praca w grupach
10/Dokumentacja projektu
- dokumentacja inicjowania projektu
- organizacja
- plany
- uzasadnienie biznesowe
- rejestr ryzyk
- elementy sterowania
- strategia zarządzania komunikacją
11. Nadzór nad realizacją projektu
Cays study
12.Współpraca z dostawcami
 13. Zamknięcie projektu
Rejestracja do 15.11.2019

Zgłoszenia przyjmowane są na formularzu zgłoszeniowym na adres: izba@pcc.org.pl

Uwaga: Liczba miejsc jest ograniczona do 15 -20 uczestników. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki