Zasady sporządzania biznesplanu

Poznań, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406

Urząd Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. "Zasady sporządzania biznesplanu". Szkolenie adresowane jest do osób planujących podjęcie własnej działalności gospodarczej oraz funkcjonujących już na rynku przedsiębiorców.

Program szkolenia:

1. Informacja o realizatorze przedsięwzięcia.

2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

3. Informacje o produktach/usługach.

4. Analiza marketingowa

- rynek

- odbiorcy

- dostawcy

- główni konkurenci

- działania marketingowe.

5. Harmonogram uruchomienia działalności gospodarczej.

6. Plan finansowy

- nakłady w ramach przedsięwzięcia i źródła finansowania inwestycji

- planowane wpływy i wydatki

- aktywa trwałe i obrotowe - źródła ich finansowania.

7. Zatrudnienie

- formy zatrudnienia i rozliczeń

- czas pracy.

8. Wyposażenie specjalistyczne.

Termin: 19 grudnia 2019r., , godz. 16:00 - 19:00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Zapraszamy serdecznie!

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do tematu "własnej firmy"

ul. 28 czerwca 1956r. nr 406, Poznań

Urząd Miasta Poznania zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej - wprowadzenie do tematu "własnej firmy".

Program szkolenia:

1.Wprowadzenie do tematu "własnej firmy" - pojęcie działalności gospodarczej, pojęcie przedsiębiorcy.

2. Obowiązujące akty prawne.

3. Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce - krótka charakterystyka. Wady i zalety poszczególnych form prawnych.

4. Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

 • omówienie druku CEIDG-1 (wpis do CEIDG, zmiana wpisu, zawieszenie i wznowienie działalności gospodarczej oraz likwidacja firmy)
 • NIP - Urząd Skarbowy
 • REGON - Urząd Statystyczny
 • rejestracja firmy przez internet - Profil Zaufany ePUAP

 5. Obowiązki przedsiębiorcy wobec ZUS

 • zgłoszenie do ZUS - omówienie obowiązujących druków
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 6. Obowiązki przedsiębiorcy wobec US

 • podatek dochodowy od osób fizycznych - wybór formy opodatkowania:

- zasady ogólne: skala podatkowa i podatek liniowy

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

- karta podatkowa

 • podatek VAT
 • kasa fiskalna w działalności gospodarczej

7. Procedura rejestracji spółki cywilnej.

8. Źródła finansowania działalności gospodarczej - skąd czerpać pieniądze na własny biznes?

 • dotacje na założenie działalności gospodarczej
 • dofinansowanie na rozwój firmy
 • pożyczki na założenie oraz rozwój firmy, pożyczki na utworzenie stanowiska pracy

9. Przedstawienie Programu Erasmus for Young Entrepreneurs, który przy współfinansowaniu z UE pomaga: przetestować pomysł biznesowy, pozyskać nowe kontakty międzynarodowe oraz zdobyć kompetencje i doświadczenia przedsiębiorcze, mające wymierny wpływ na rozwój biznesu.

Termin: 17 grudnia 2019r., godz. 10.00 - 13.00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Szkolenie poprowadzą pracownicy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa UMP oraz II Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95

Zapraszamy serdecznie!

Pracownicze plany kapitałowe - poznaj nowe obowiązki pracodawców

ul. 28 Czerwca 1956 r. 406

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) - jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz Urząd Miasta w Poznaniu mają przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt. "Pracownicze Plany Kapitałowe - poznaj nowe obowiązki pracodawców".

Termin: 12 grudnia 2019 r., godz. 9:00 - 16:00

Miejsce: Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter) w Poznaniu

Szkolenie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców, pracowników działów kadr, przedsiębiorców działających w różnych branżach w zakresie uzyskania najistotniejszej, a przede wszystkim praktycznej wiedzy o zmieniających się przepisach.

Celem szkolenia jest omówienie nowej instytucji - Pracowniczych Planów Kapitałowych zarówno z punktu widzenia obowiązków pracodawcy, jak i uprawnień pracownika. Podczas szkolenia omówione zostaną podstawy prawne i praktyczne aspekty tworzenia i oszczędzania w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, nowe obowiązki pracodawców w zakresie przygotowania i wdrożenia PPK i prowadzenia właściwej dokumentacji. W ramach szkolenia zostaną omówione również zasady dysponowania przez pracowników środkami zgromadzonymi w ramach PPK.

Adresatami szkolenia są osoby pracujące z działach kadr i płac, pracownicy działów księgowości, osoby zarządzające firmami pragnące poznać problematykę Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz pracownicy zainteresowani udziałem w PPK.

Szkolenie poprowadzi pani Maja Grzegorczyk - radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie. Prawnik - praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Niekwestionowany specjalista prawa pracy. Specjalizuje się także w tematyce ochrony danych osobowych oraz ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, prawie gospodarczym, prawie cywilnym, prawie spółek handlowych. W ramach świadczonych usług wdraża RODO w przedsiębiorstwach, jak również bardzo często wspiera IOD w pełnieniu funkcji i wykonywaniu powierzonych zadań. Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie. Trener i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych.

Zapisy za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na  stronie internetowej.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szczegółowy plan szkolenia dostępny w załączniku.

Rozwijamy przedsiębiorczość: Unijne możliwości finansowania - rozwinięcia biznesu i podniesienia kwalifikacji pracowników.

ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, Poznań

Urząd Miasta Poznania oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. "Rozwijamy przedsiębiorczość: Unijne możliwości finansowania -  rozwinięcia biznesu i podniesienia kwalifikacji pracowników".

Spotkanie skierowane jest zarówno do osób, które maja już działalność jak i tych, którzy planują jej rozpoczęcie. 

Program spotkania: 

1. 9:00 dla pracodawców i pracowników MŚP.
Jak sfinansować rozwój kompetencji swojego zespołu? Dofinansowania do szkoleń: Dofinansowania do szkoleń dla osób powyżej 50 roku życia: ile i w jaki sposób pozyskać.
Szkolenie poprowadzi Anna Nadstawska - Kierownik - Zespół Usług Rozwojowych
2. 10.30 dla prowadzących działalność gospodarczą i zamierzających otworzyć firmę.
Pożyczki unijne jeremie2 - inwestuj pieniądze za darmo, bez wkładu własnego i twardych zabezpieczeń.
Spotkanie poprowadzi Patrycja Tomczak - Specjalista Funduszu Pożyczkowego
3. 11.00: dla prowadzących działalność gospodarczą i zamierzających otworzyć firmę.
Rozwój firmy z Funduszami Europejskimi - ogólny przegląd możliwości.
Spotkanie poprowadzi: Specjalista ds. FE - Natalia Hewczuk

4. 12:15 dla MŚP

Przedstawienie Programu rozwoju dla Przedsiębiorców Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców - w jaki sposób program pomaga: zdobyć nowe kontakty międzynarodowe lub partnerów biznesowych, doświadczenie w byciu mentorem, niegenerujących kosztów współpracowników (program  finansowany z KE z COSME) oraz nowe doświadczenie dla organizacji, które ma wymierny wpływ na rozwój biznesu.

Więcej o samym programie na https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.phphttps://ppnt.poznan.pl/erasmus

Projekt Innovation Coach - wsparcie przedsiębiorców w rozpoczęciu działalności B+R+I Jego celem jest zwiększenie kompetencji przedsiębiorstw oraz rozpoczęcie wdrażania innowacji poprzez dostarczenie przedsiębiorcom usługi coachingu innowacji oferowanej przez wysokiej klasy specjalistów. Projekt Innovation Coach jest skierowany do firm, którzy nie korzystały do tej pory ze środków publicznych na realizację prac badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz nie posiadają doświadczenia w aplikowaniu o te środki.

Spotkanie poprowadzi: Specjalista ds. kreowania innowacji Natalia Rymarczuk Dział Innowacji i Przedsiębiorczości Poznański Park Naukowo-Technologiczny

Termin: 11 grudnia 2019 r., godz. 09:00 - 12:30

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 406, sala A (parter)

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95.

Odpowiedzialność za długi firmy - przegląd form prawnych

u;. 28 Czerwca 1956 r. nr 406

Urząd Miasta Poznania i Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamil Wasilewski zapraszają na bezpłatne szkolenie pt. "Odpowiedzialność za długi firmy - przegląd form prawnych".

Obecnie decydując się na prowadzenie własnego biznesu przyszły przedsiębiorca ma  do wyboru kilkanaście form prawnych  w jakich chce prowadzić działalność gospodarczą. Każda z tych form ma swoją specyfikę, plusy i minusy. Jedną z podstawowych różnic między nimi jest kwestia odpowiedzialności za długi firmy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się jaka forma działalności gospodarczej jest zalecana pod kątem odpowiedzialności za długi firmy nie może Cię zabraknąć podczas szkolenia.  

Termin: 10 grudnia 2019 r., godz. 17:00 - 18:00

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404, sala C (II piętro)

Szkolenie poprowadzi:

Kamil Wasilewski - Adwokat przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Założyciel Kancelarii Adwokackiej Adwokat Kamil Wasilewski. W pracy zawodowej pomaga  przedsiębiorcom rozwijającym swój biznes. Specjalizuje się przede wszystkim w doradztwie prawnym dla podmiotów z branży fitness, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych. Brał udział w wielu negocjacjach, obsługiwał procedurę tworzenia wielu spółek prawa handlowego, fundacji i stowarzyszeń, zajmując się również ich bieżącą obsługą prawną. Wszystkim klientom wdraża rozwiązania najkorzystniejsze z punktu widzenia ich celów i potrzeb.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 49 56, (61) 878 47 95.

Design Thinking - myślenie projektowe w praktyce

u;. 28 Czerwca 1956 r. nr 406

Urząd Miasta Poznania oraz Mikrobiznes na maksa zapraszają na bezpłatne, dwudniowe warsztaty pt. "DESIGN THINKING - MYŚLENIE PROJEKTOWE W PRAKTYCE".

CEL SZKOLENIA: Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych umiejętności związanych z praca projektową metodą Design Thinking, stosowaniem narzędzi DT oraz budowaniem zespołu, kreowania atmosfery współpracy zespołowej oraz tworzenia i wdrażania projektów. Szkolenie ma także zwiększyć poziom umiejętnosci menadżerskich w tym umiejętność pełnienia roli moderatora Design Thinking. Celem praktycznego warsztatu jest także zapoznanie uczestników z metodami kreatywnego myślenia w środowisku zawodowym.

KORZYŚCI: Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności związane z efektywnym analizowaniem potrzeb uzytkowników, planowaniem pracy, generowania pomysłow, ich testowania i przygotowania do wdrożenia w środowisku zawodowym. Dzięki udziałowi w szkoleniu będą potrafili użyć odpwiednich metod i technik, pozwalających na kreatywne podejście do problemów i stosowanie odpowiednich narzędzi.

UCZESTNICY: Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców z sktora MSP i osób, które planują podjęcie działalności gospodarczej, zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji w zakresie pracy projekowej i metod kreatywnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Myślenie projektowe - nowe wyzwania dla biznesu 

 • Analiza potrzeb środowiska biznesowego
 • Kiedy warto stosować kreatywne podejście do rozwiazywania problemów
 • Odkrywanie potrzeb klientów i generowanie nowych
 • Przywództwo czy zarządzanie?

2. Zasady Design Thinking 

 • 4 filary Design Thinking
 • Problemy czy rozwiązania - wybór podejścia
 • Jeden problem wiele rozwiązań - jak wykorzystać myślenie dywergencyjne i konwergencyjne
 • Filozofia Design Thinking

3. Kreatywny zespół 

 • Dobór członków zespołu - optymalizacja wiedzy i doświadczeń
 • Organizacja przestrzeni
 • Metody wybory wyzwań w pracy zespołowej
 • Materiały niezbędne w pracy metodą Design Thinking

4. Etapy procesu Design Thinking 

 • Empatyzacja - proces i narzędzia
 • Definiowanie problemu - synteza dostępnych informacji
 • Generowanie pomysłów
 • Budowanie prototypów
 1. Wizualizacja przestrzenna wybranego rozwiązania
 • Testowanie rozwiązań

5. Od wyzwania do wdrożenia - praktyczne podejście do tworzenia innowacji 

 • Skuteczność nowatorskiego podejścia do rozwiązywania problem
 • Analiza interesariuszy
 • Metoda Design Thinking jako punkt wyjścia do zmian w podejściu do pracy zespołowej
 • Podsumowanie

Termin: 2-3 grudnia 2019 r., godz. 15.30 - 20.45

Miejsce: ul. 28 czerwca 1956 r., nr 404, sala C (II piętro)

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt i rejestrację:

 • e-mailowo, pod adresem: ods@um.poznan.pl
 • telefonicznie, pod numerem: (61) 878 47 95, 61 878 49 56

Liczba miejsc jest ograniczona! O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkolenie finansowane jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.

Zapraszamy serdecznie!

Szkolenia organizowane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości

Poznań, ul. Klasztorna 16

Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne warsztaty:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniach prosimy o zgłoszenia osobiste w siedzibie Ośrodka (ul. Klasztorna 16), telefoniczne pod numerem telefonu 61 853 21 86 lub pocztą elektroniczną info@powp.poznan.pl

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ul. 28 Czerwca 1956 r. 404

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez email: iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta Poznania 2020+ przyjętą Uchwałą nr XLI/708/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 24 stycznia 2017 roku, którym jest m.in. upowszechnianie wiedzy biznesowej i wspieranie rozwijania kompetencji biznesowych dla mikro i małych przedsiębiorców oraz wśród osób planujących podjęcie działalności gospodarczej.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

 a) dostępu do swoich danych osobowych

 b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe

 c) żądania usunięcia danych, gdy:

   · dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane

   · dane przetwarzane są niezgodnie z prawem

 d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

   · osoby te kwestionują prawidłowość danych

   · przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych

   · Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebnen osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu realizowanym przez Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.