Prawo Zamówień Publicznych - praktyczny przewodnik w świetle obowiązujących przepisów

al. Niepodległości 2, sala 22 (I piętro)

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową, pragniezaprosić Państwa do wzięcia udziału w praktycznych, BEZPŁATNYCH WARSZTATACH pt.: Prawo Zamówień Publicznych - praktyczny przewodnik w świetle obowiązujących przepisów.

Termin: 28.10.2019 r., godz. 8:00 - 16:30

Miejsce: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu, al. Niepodległości 2, sala 22 (I piętro)

Organizatorzy: Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu wraz z Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji oraz z Wielkopolską Izbą Przemysłowo-Handlową

Projekt szkoleniowy jest dofinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Poznania przeznaczonych na realizację zadań publicznych.

Warsztat jest adresowany do zarejestrowanych firm na terenie Miasta Poznania, zwłaszcza młodych stażem, których okres bytności na rynku nie przekracza 3 lat, które chciałyby zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu prawa zamówień publicznych.

Program:

I. Wprowadzenie - zestawienie przepisów obowiązujących w systemie PZP.

II. Źródła informacji o przetargach.

III. Tryby udzielania zamówienia.

IV. Zakres przedmiotowy i podmiotowy w PZP.

V. Przedmiot zamówienia.

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

VII. Dokumenty obligatoryjne.

VIII. Zasady stawiania warunków podmiotowych.

IX. Zamówienia publiczne a podwykonawcy.

X. Zasady wyboru najkorzystniejszej oferty.

XI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

XII. Środki ochrony prawnej.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 22.10.2019 r. (karta zgłoszeniowa w załączeniu) drogą mailową: zgloszenia.szkolenia@irpoznan.com.pl 

Ilość miejsc jest ograniczona.

Bliższe informacje pod numerem telefonu 61 859 35 26.

Kontakt: , tel. 61 859 35 26

Email: zgloszenia.szkolenia@irpoznan.com.pl

Załączniki